Razvojni projekti 

 
 • Vse
 • Aktivni
 • Zaključeni
 • Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)
  Preberi več
  • Aktivni
 • EIP projekt - Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode (EIP VODE)
  Preberi več
  • Aktivni
 • Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (RI-SI-EPOS)
  Preberi več
  • Aktivni
 • Nadgradnja sistema zgodnjega opozarjanja za primer verjetnosti proženja zemeljskih plazov - MASPREM 3
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Uporaba georadarja za ugotavljanje ranljivosti podzemne vode zaradi vplivov kmetijske dejavnosti
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Optimizacija izkoriščanja termalne vode iz regionalnih nizkoentalpijskih geotermalnih vodonosnikov
  Preberi več
  • Zaključeni