Upravljanje in vodstvo 

 

Vodstvo

dr. Miloš Bavec, Direktor GeoZS

dr. Jure Krivic, Pomočnik direktorja GeoZSUpravni odbor

mag. Djordje Žebeljan - Predsednik
Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

dr. Andreja Umek Venturini - Podpredsednica
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

dr. Jože Uhan - Član
Ministrstvo za okolje in prostor

dr. Leopold Vrankar - Član
Ministrstvo za infrastrukturo

Tatjana Dizdarević - Članica
Javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

Marko Fatur - Član
Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

dr. Mateja Jemec Auflič - Članica
Geološki zavod SlovenijeZnanstveni svet

dr. Nina Mali - Predsednica

dr. Gorazd Žibret - Podpredsednik

dr. Miloš Bavec - Direktor GeoZS

dr. Bogomir Celarc - Član

dr. Mateja Gosar - Članica

dr. Mitja Janža - Član

dr. Tea Kolar-Jurkovšek - Članica

dr. Polona Kralj - Članica

dr. Miloš Markič - Član