Upravljanje in vodstvo 

 

Vodstvo

dr. Miloš Bavec, Direktor GeoZS

dr. Jure Krivic, Namestnik direktorja GeoZSUpravni odbor

mag. Djordje Žebeljan - Predsednik
Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

dr. Andreja Umek Venturini - Podpredsednica
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

mag. Katja Buda - Članica
Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo

Marko Fatur - Član
Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

Tatjana Dizdarević - Članica
Javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

Jurij Crnkovič - Član
Ministrstvo za naravne vire in prostor

dr. Mateja Jemec Auflič - Članica
Geološki zavod SlovenijeZnanstveni svet

dr. Nina Mali - Predsednica

dr. Gorazd Žibret - Podpredsednik

dr. Miloš Bavec - Direktor GeoZS

dr. Mateja Gosar - Članica

dr. Mitja Janža - Član

dr. Tea Kolar-Jurkovšek - Članica

dr. Polona Kralj - Članica

dr. Miloš Markič - Član

dr. Matevž Novak - Član