Letos mineva 75 let, odkar je leta 1946 takratna Vlada LR Slovenije v okviru Ministrstva za industrijo in rudarstvo ustanovila Geološki zavod za Slovenijo. Skozi desetletja smo se preoblikovali v sodoben multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, ki deluje na različnih področjih geoznanosti ter izvaja svoje dejavnosti v prepletu temeljnega raziskovanja, aplikativnega delovanja na domačih in tujih trgih ter javne službe v podporo delovanju Republiki Sloveniji in Evropski uniji. 75-letnico bi želeli sicer proslaviti v širšem krogu vseh, ki tako ali drugače soustvarjajo pogoje, da lahko razvijamo in udejanjamo svoje poslanstvo, žal pa časi niso naklonjeni organiziranju tovrstnih dogodkov. Zato smo se odločili, da organiziramo niz spletnih predavanj, namenjenih najširši javnosti, ki obravnavajo aktualne teme, s katerimi se dnevno sooča sodobna družba. Gostili smo in bomo do konca leta še gostili ugledne tuje in domače strokovnjake, ki so nas do zdaj v svojih predavanjih soočali z izzivi opredeljevanja antropocena, vrednosti vode, pomena pogleda v preteklost za razmislek o prihodnosti, o tveganjih, ki jih prinaša onesnaženje vodnega okolja, do konca leta pa nas čaka še nekaj zanimivih tem. Predavanja potekajo pod skupnim sloganom »Znanost, okolje, etika«, ki ni bil izbran po naključju. Znanost je temelj etičnega odnosa do okolja in pojem okolja je ravno v geoznanosti najbolj neposredno povezan z Zemljo in vsem, kar se dogaja pod njenim površjem oziroma v geosferi. Trdimo, da Zemlja pozna vse odgovore; pomni dobre in slabe odločitve človeka, nam zna povedati, kdaj so bile okoljske spremembe v preteklosti posledice naravnih procesov ter kdaj in zakaj so te spremembe posledica antropogenega delovanja. Geologi znamo brati Zemljo in zato poznamo preteklost, jo proučujemo, da lahko napovedujemo prihodnost. Zato si ob 75-letnici lahko samo zaželimo, da bi slovenska družba znala še bolje prepoznati znanja in kompetence slovenske geoznanosti in s pridom izkoristiti njene rezultate pri snovanju razvoja, ki bo dobrobit družbe uskladil z odgovori, ki nam jih ponujata Zemlja in njena preteklost.

Ob 75-letnici smo izdali dve publikaciji. Prva publikacija Fosili Slovenije je temeljna znanstvena monografija, ki med drugim potrjuje tudi trditev, da lahko le s poglobljenim poznavanjem Zemljine preteklosti iščemo odgovore na vprašanja prihodnosti. Tudi druga publikacija, ki smo jo izdali, Geologija med strahom in pogumom spominja na zlate čase slovenske geologije in na že uveljavljeno mednarodno dejavnost naših predhodnikov, hkrati pa opominja, da znamo in zmoremo nadaljevati začetke mednarodne vpetosti slovenskih geologov. Danes je GeoZS zagotovo eden bolj prepoznavnih in mednarodno aktivnih evropskih geoloških zavodov. Tesno smo vpeti v evropske projekte in smo eden bolj izpostavljenih pripravljavcev koncepta bodoče Evropske geološke službe.

Ne glede na to, da je glavnina našega delovanja usmerjena v Zemljino preteklost, je najpomembneje, da smo zazrti v prihodnost. Zavedamo se, kako pomembna sta pridobivanje znanja in spodbujanje razvoja novega rodu raziskovalk in raziskovalcev, ter smo ponosni, da je v naših vrstah vse več mladih bodočih znanstvenic in znanstvenikov, ki bodo ob naši stoletnici sedeli v prvih vrstah.