Dejavnosti

 

 

Mineralne surovine


Slovenija kljub svoji razmeroma majhni površini razpolaga z vrsto mineralnih in energetskih surovin. Med mineralnimi surovinami so najpomembnejše nekovinske, ki jih delimo na surovine za predelovalno industrijo, za industrijo gradbenih materialov in surovine za gradbeništvo, ki po proizvodnji prednjačijo. Energetske surovine v Sloveniji so premog, nafta, plin in uranova ruda. Celovit pregled proizvodnje, zalog, gospodarjenja, raziskav in izobraževanja na področju mineralnih surovin je podan v vsakoletnem biltenu Mineralne surovine. GeoZS vodi tudi pregled nad kovinskimi mineralnimi surovinami in uranom, ki se v Sloveniji danes ne izkoriščajo, so pa zanimive kot potencialne kritične surovine. Na vseh navedenih področjih mineralnih in energetskih surovin ima GeoZS pomembno vlogo pri izvajanju širokega nabora temeljnih, aplikativnih in razvojnih nalog.


Opis dejavnosti

Temeljne geološke raziskave

 • Raziskave in vrednotenje nahajališč primarnih mineralnih surovin (tehnični kamen, prod in pesek, naravni kamen, gline, kovine, ...) ter energetskih surovin (premog, uran in ogljikovodiki) v njihovem celotnem življenjskem ciklu (geološke raziskave, rudarjenje danes in v preteklosti, vplivi rudarjenja na okolje, zapiranje rudnikov, reciklaža in zamenjava surovin, družbeni dejavniki, upravljanje in prostorsko načrtovanje);
 • raziskave in vrednotenje rudarskih odpadkov kot sekundarnega vira kritičnih in drugih mineralnih surovin;
 • interdisciplinarno delovanje (npr. karakterizacija in določanje izvora kamnitih gradbenih materialov iz arheoloških najdišč);
 • objavljanje znanstvenih in strokovnih del s področja nastanka, geološke zgradbe, sestave, strukture in razširjenosti mineralnih in energetskih surovin v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah, preglednih delih in v medijih.

Aplikativne razvoje naloge

 • Izdelava strokovnih podlag za uravnoteženo gospodarjenje z mineralnimi surovinami in odgovorno ravnanje s prostorom na nacionalni ravni ter implementacijo EU priporočil in direktiv s področja mineralnih surovin;
 • izdelava projektne dokumentacije (elaborati o zalogah, geološka projektna dokumentacija za rudarske raziskave in projekte, recenzije);
 • izdelava mnenj in poročil o geoloških raziskavah na področju mineralnih surovin.

Izvajanje Rudarske javne službe

 • Dela in naloge s področja politik mineralnih surovin in trajnostnega gospodarjenja z mineralnimi surovinami;
 • vodenje rudarske knjige, spremljanje raziskav in hramba vzorcev;
 • vodenje arhiva dokumentacije zaprtih rudnikov;
 • vplivi preteklega rudarjenja na površino;
 • vodenje in vzdrževanje podatkovne baze nahajališč mineralnih surovin v RS in baze nahajališč mineralnih surovin s podeljeno rudarsko pravico ter tematskih kart;
 • izdajanje letnega biltena Mineralne surovine (slo. in angl. izdaja).

Pomen dejavnosti

V skladu s “Pobudo za surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi” ter kasnejšimi evropskimi pobudami se pridružujemo ideji za dosego boljšega gospodarjenja in oskrbe z mineralnimi surovinami, ki temelji na trajnostni dobavi surovin iz evropskih virov in zmanjšanju odvisnosti od globalnega trga. Tudi za Slovenijo je pomembno ohranjanje dostopa do lastnih nahajališč mineralnih surovin ter čim večja lastna preskrba, vsaj kar zadeva surovine za gradbeništvo in gradbene materiale ter določene energetske surovine. Raziskovalci GeoZS so s svojim znanjem in izkušnjami na področju nahajališč mineralnih surovin ključni dejavnik pri uresničevanju skupnih prizadevanj v okviru »Evropskega zelenega dogovora« ter njegovega akcijskega načrta za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.


Koristne povezave


Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.