Knjižnica in arhiv 

 

Urnik knjižnice

Knjižnica je za obiskovalce odprta vsak dan
od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure.

Vodja knjižnice

Irena Trebušak
e-pošta

COBISS+

V času 27. - 30. 12. 2022 je knjižnica zaradi dopusta zaprta.

image

Knjižnica

Za obiskovalce knjižnice GeoZS veljajo Ukrepi za omejitev širitve koronavirusa SARS-CoV2

Knjižnica Geološkega zavoda Slovenije je največja specialna knjižnica s področja geologije v Sloveniji. Namenjena je zaposlenim na Geološkem zavodu Slovenije in zunanjim obiskovalcem. Njeni začetki segajo v leto 1947, ko so zunanji sodelavci takratnega Geološkega zavoda za Slovenijo vložili v arhiv svoja prva poročila in karte o geoloških raziskavah pri gradnji hidroelektrarn na Savi in Dravi, ter nekaj krajših poročil o nahajališčih gline, krede, apnenca in kremena v Sloveniji. Konec leta 1948 je Geološki zavod za Slovenijo prevzel arhiv in knjižnico bivšega Rudarskega glavarstva v Celju, kolikor se ju je ohranilo.

Gradiva kot so revije in karte si ni mogoče izposoditi, obiskovalci pa si jih lahko ogledajo v prostorni in svetli čitalnici z 8 mesti.

Arhiv

Danes obsega arhiv Geološkega zavoda Slovenije več kot 30.000 strokovnih poročil, raziskovalnih nalog in druge dokumentacije o geoloških raziskavah ozemlja Slovenije. V knjižnici vzdržujemo posebno bibliografsko bazo arhivskega gradiva. Med več kot 15.000 knjigami je na policah naše knjižnice mogoče najti domačo in tujo literaturo z vseh področij geologije, kot tudi s področij, ki služijo kot podpora geološkim raziskavam. Knjige so, urejene po tekoči signaturni številki, shranjene v skladišču. Redno prejemamo okoli 300 naslovov domačih in tujih revij, večinoma s področja geologije in sorodnih ved. Večino njih dobimo od sorodnih inštitucij s celega sveta preko mednarodne izmenjave publikacij. Revije so obiskovalcem dostopne v prostem pristopu. Hranimo tudi številne tematske geološke karte v različnih merilih, kot sta Osnovna geološka karta Slovenije v merilu 1: 100.000 in Strukturno-tektonska karta Slovenije v merilu 1: 250.000. Od leta 1993 aktivno sodelujemo v katalogizacijskem sistemu COBISS, v okviru katerega vodimo tudi bibliografije naših raziskovalcev.

image