Celostna grafična podoba 

 

 


GeoZS logo priročnik


Primarna uporaba

GeoZS logo GeoZS logo GeoZS logo
belo ; *.jpg transparent ; *.png vodni tisk ; transparent ; *.png


Sekundarna uporaba

GeoZS logo GeoZS logo GeoZS logo GeoZS logo
belo ; *.jpg transparent ; *.png belo ; *.jpg transparent ; *.png


Terciarna uporaba

GeoZS logo GeoZS logo
transparent ; *.png transparent ; *.png