Dejavnosti

 

 

Geokemija in geologija okolja


Znanstveno izhodišče našega delovanja temelji na opredelitvi geokemije kot vede, katere predmet je kvantitativni študij porazdelitve kemijskih elementov v geološkem okolju. Geokemijske raziskave predstavljajo neizogibni del študij o osnovnih lastnostih naravnih in antropogenih segmentov okolja, hkrati pa imajo izsledki teh razsiskav tudi znaten aplikativni pomen. Posebej smo osredotočeni na oceno pred civilizacijskega stanja kemijskih lastnosti okolja in na oceno antropogenih obremenitev na osnovi statističnih primerjav in matematičnega modeliranja.


Opis dejavnosti

 • Ugotavljanje sedanjega stanja kemijskih lastnosti geološkega okolja;
 • ugotavljanje ranljivosti in ogroženosti okolja zaradi vplivov naravnega izvora, sedanjih in zgodovinskih antropogenih dejavnosti;
 • prenos in razvoj novih raziskovalnih metodologij v slovenski in regionalni prostor ob upoštevanju lokalnih/regionalnih posebnosti in geološke raznovrstnosti;
 • optimizacija in razvoj metod vzorčenja in analitskih postopkov;
 • aplikacija SEM/EDS metod v geokemiji;
 • vpeljevanje in nadaljnji razvoj naprednih metod obdelave podatkov ter uporabe metod daljinske detekcije, linearnega in nelinearnega matematičnega modeliranja ter metod umetne inteligence.

Temeljne raziskave - Makrogeokemija

 • Določitev lokalnih/regionalnih naravnih ozadij potencialno toksičnih elementov (PTE) za drugotne materiale (tla, sedimenti, urbani prahovi) ter ocena deleža antropogene obremenjenosti okolja glede na različna geološka okolja;
 • izdelava modelov razširjanja PTE in v širši okolici glavnih onesnaževalcev, kjer bodo zajeti geološki, pedološki, klimatski, geološki in geomorfološki parametri;
 • kvalitativna ocena regionalnega/kontinentalnega depozita PTE na območju Slovenije in širše regije.

Temeljne raziskave - Mikrogeokemija

 • Opredelitev trdnih nosilcev geokemijske informacije in njihovih lastnosti kot markerjev virov PTE;
 • določitev geokemijskih združb PTE v okolju;
 • ocena stabilnost PTE in njihovih trdnih oblik ter njihovih sprememb v različnih medijih;
 • izdelava konceptualnega modela snovnega toka PTE od virov prek transportnih poti do ponorov v okolju.

Aplikativne dejavnosti

 • Izdelava geokemijskih kart z interpretacijo;
 • izdelava inventarjev in registrov opuščenih rudnikov in rudarskih odpadkov;
 • ugotavljanje stanja ogroženosti in onesnaženosti okolja;
 • sodelovanje pri izdelavi kart geološko pogojene ogroženosti, strukturno-geološkem kartiranju in pri iskanju lokacij za globoke geotermalne vrtine.

Pomen dejavnosti

Rezultati raziskav predstavljajo nova znanstvena spoznanja o geokemijskih procesih, ki so pomembna za razvoj geološke stroke. Pomemben je tudi prispevek k poznavanju okoljske problematike, naravnega stanja in antropogeno povzročenih sprememb. Rezultati dopolnjujejo poznavanja kompleksnosti kemične sestave drugotnih materialov in njihove kemijske soodvisnost. Podatki o kemični obremenitvi okolja so pomembni za kmetijstvo, gozdarstvo, oceno vpliva na zdravje ljudi in zlasti za potrebe načrtovanja trajnostnega razvoja in splošnega razvoja Slovenije ter širše regije.


Koristne povezave


Kontakt Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.