Priznanja in častni naziv GeoZS 

 

Plaketa
Marka Vincenca Lipolda
POSAMEZNIKI ALI SKUPINE

Podeljuje se za vrhunske znanstveno-raziskovalne dosežke.

Medalja
Marka Vincenca Lipolda
POSAMEZNIKI

Podeljuje se za odmevne znanstveno-raziskovalne ali razvojne dosežke posamezniku, ki je s svojim delom bistveno prispeval k razvoju in ugledu geološke stroke.

Častni član
Geološkega zavoda Slovenije
POSAMEZNIKI

Podeljuje se za pomembne dosežke na področju raziskav, ki se opravljajo na GeoZS, za pomembne zasluge pri uveljavitvi GeoZS doma in v svetu ali za uspešno sodelovanje z GeoZS.

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije
ORGANIZACIJE
Podeljuje se za:
 • zasluge pri razvijanju sodelovanja GeoZS z drugimi organizacijami doma in v svetu
 • pomembne prispevke pri uveljavljanju družbenega pomena raziskovalne dejavnosti, še posebno tiste, ki se odvija na GeoZS
 • posebna prizadevanja, ki so pripomogla k uveljavitvi GeoZS doma in v svetu.


NAGRAJENCI 2024

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Petra Jamšek Rupnik
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Martin Gaberšek
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Luka Serianz
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Andrej Gosar
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Slovensko geološko društvo
 • 1

NAGRAJENCI 2022

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Mateja Jemec Auflič
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Anja Koroša
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Manja Žebre
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Jože Čar
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  TNO
 • 1

NAGRAJENCI 2019

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Miloš Miler
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  dr. Ladislav Placer
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  dr. Ljubo Žlebnik
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Uprava RS za zaščito in reševanje
 • 1

NAGRAJENCI 2016

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Nina Rman
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  dr. Bogdan Jurkovšek
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  EuroGeoSurveys
 • 1

NAGRAJENCI 2011

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Gorazd Žibret
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  ured. odbor knjige Geologija Slovenije ( akad. prof. dr. Mario Pleničar, prof. dr. Bojan Ogorelec, dr. Matevž Novak )
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Bojan Ogorelec
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Trajan Dimkovski
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  NTF - Oddelek za geologijo
 • 1

NAGRAJENCI 2007

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  Uroš Premru
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Nina Mali
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  akad. prof. dr. Matija Drovenik
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Marjan Dolenc
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Nacionalni inštitut za biologijo
 • 1

NAGRAJENCI 2005

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Miloš Bavec
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Marko Komac
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Simon Pirc
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Avgust Čebulj
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Karel Grad
 • 1
 • 2

NAGRAJENCI 2003

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Branka Trček
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Mateja Gosar
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Danilo Ravnik
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Stanko Buser
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Anton Nosan
 • 1
 • 2

NAGRAJENCI 2001

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Miha Brenčič
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Robert Šajn
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Mario Pleničar
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Prirodoslovni muzej Slovenije
 • 1