Dejavnosti

 

 

 

Temeljna geologija


Temeljna geologija proučuje osnovne geološke zakonitosti, značilnosti in procese. V okviru ved mineralogija, petrologija in sedimentologija proučujemo sestavo in porazdelitev kamnin v zemeljski skorji, procese njihovega nastanka in poznejših sprememb. Skupaj z znanji iz paleontologije in stratigrafije, ki proučujeta življenje v geološki preteklosti, evolucijo in časovno zaporedje dogodkov, omogočajo določanje starosti sedimentnih kamnin in okolij njihovega nastanka. Naše dejavnosti so usmerjene predvsem v zbiranje, analizo, interpretacijo, predstavljanje in arhiviranje podatkov o zgradbi in zgodovini slovenskega ozemlja.


Opis dejavnosti

Temeljne geološke raziskave

 • Mineralogija;
 • petrologija;
 • paleontologija;
 • sedimentologija;
 • stratigrafija (biostratigrafija, litostratigrafija);
 • geologija kvartarja;
 • geoarheologija.

Priprava strokovnih podlag in svetovanje

 • Analitska podpora pri izdelavi geoloških kart;
 • laboratorijske preiskave;
 • mikroskopske preiskave (na optičnem in elektronskem mikroskopu);
 • interpretacija podatkov o geosferi;
 • standardi in strokovna terminologija;
 • podlage za varovanje in predstavitev geološke dediščine.

Urejanje podatkovnih baz in skrbništvo nad arhivskim gradivom

 • Baza terenskih geoloških podatkov;
 • baza podatkov laboratorijskih analiz;
 • arhiv petrografskih zbruskov;
 • podatki iz vrtin (geološki in geofizikalni);
 • arhiv podatkov Osnovne geološke karte Republike Slovenije.

Urejanje in izdajanje preglednih znanstvenih in poljudno-znanstvenih publikacij

 • Pregledne geološke monografije;
 • revija Geologija.

Pomen dejavnosti

Dobro poznavanje osnovnih geoloških zakonitosti, pojavov in procesov je temeljni pogoj za razumevanje geološke zgodovine in zgradbe ozemlja. Daje trdno podlago vsem usmerjenim raziskavam in interpretacijam podatkov o geosferi ter omogoča aplikativno rabo geološkega znanja pri izvajanju različnih projektov in dejavnosti.

Za družbo je ključno poznavanje geosfere, saj brez tega ni mogoče zagotavljati mineralnih surovin, iskati vire pitne vode, preprečevati ali blažiti geološko pogojenih nevarnosti.


Koristne povezave


Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.