Dejavnosti

 

 

Geoenergija


Geotermalni viri omogočajo lokalno, varno, trajnostno in cenovno ugodno pridobivanje toplotne in tudi električne energije. Raba potenciala geotermalne energije (toplotnih črpalk in termalne vode) in njena kombinacija z drugimi tehnologijami obnovljivih virov energije (OVE) pa omogoča njihovo pridobivanje praktično kjerkoli v Sloveniji. Kljub prizadevanjem za povečano rabo OVE predstavljajo tradicionalni fosilni viri, kot so premog, nafta in plin ter uran še vedno tri četrtine končne porabe energije v Slovenij. Izrabljeni rudniki premoga in polja ogljikovodikov pa se lahko preoblikujejo v vire geotermalne energije, služijo za skladiščenje toplote ali hladu ter skladiščenje uvoženega plina ali CO2 (CCS).


Opis dejavnosti

 • 3D modeliranje geoloških struktur, orudenj, geotermalnih rezervoarjev in nahajališč ogljikovodikov;
 • 4D modeliranje toka podzemne vode, snovi in toplote ter vpliva rabe;
 • geotermične raziskave za določitev potenciala za rabo plitve in globoke geotermalne energije;
 • analiza lokalnih geotermalnih danosti in študije izvedljivosti;
 • izdelava kart gostote toplotnega toka in kart temperatur v različnih globinah pod koto tal do globine 5.000 m;
 • raziskave virov termalne in termomineralne vode;
 • presoja vplivov na okolje;
 • hidrogeokemične raziskave za določanje izvora in kakovosti podzemne vode, premoga, ogljikovodikov;
 • lociranje in testiranje vrtin za termalno vodo, vrtin za sisteme voda-voda in sistemov geosond;
 • dimenzioniranje polj geosond za izkoriščanje plitve geotermalne energije;
 • izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za ogrevanje z geotermalno toplotno črpalko;
 • izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev koncesije za rabo termalne vode ali geotermičnega energetskega vira;
 • vzpostavitev in izvajanje obratovalnega monitoringa (količina odvzema, gladina, temperatura in električna prevodnost vode, stalnost kemijske in izotopske sestave);
 • optimizacija rabe geotermalne energije;
 • ocena tehničnega in hidravličnega stanja vrtin do globine 1000 m s karotažo;
 • primerjalna analiza učinkovitosti rabe termalne vode (benchmarking);
 • lokalni energetski koncepti - podpora in navodila občinam za doseganje skupnega nacionalnega cilja 7% geoenergije v OVE za ogrevanje in hlajenje;
 • informacijski sistem (GIS) za izmenjavo informacij z vključitvijo podatkov o rabi GTČ v kataster nepremičnin;
 • vzpostavitev geotermalne GIS baze s posodabljanjem niza kart in s priporočili za razširjeno rabo geotermalnih virov uporabnikom;
 • vodenje energetske bilance rabe geotermalne energije v Sloveniji (število naprav, energija, zmanjšanje CO2);
 • strokovne geološke in prostorske osnove za preoblikovanje rudarskih območij.

Pomen dejavnosti

Nadomeščanje fosilnih goriv z drugimi geoenergetskimi viri je nuja in ne zgolj priložnost za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Lokalni viri pomagajo k energetski samooskrbi države.

Trenutno se usmerjamo predvsem na potencial in rabo geotermalne energije, ki je dostopna povsod in perspektivna tudi za skladiščenje toplote ali hladu v podpovršju. Verjamemo, da je z dobrim poznavanjem naravnih danosti, skrbnim načrtovanjem in optimizacijo rabe ter natančnim spremljanjem stanja možna varna raba kateregakoli geoenergetskega vira.


Koristne povezave


Kontakt Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.