Dejavnosti

 

 

Geološke nevarnosti


Geološke nevarnosti so odraz naravnega geološkega stanja ali pa jih s svojo dejavnostjo povzroča človek. Med geološko pogojenimi nevarnostmi so v Sloveniji najpogostejši potresi, pobočni premiki (plazovi, drobirski tokovi, skalni podori), poplave, različne spremembe površja zaradi udorov, nabrekanja ali posedanja tal ter onesnaženja tal in podtalnice. Z analizo geoloških podatkov, ki jih sistematično zbira in hrani GeoZS, lahko določimo območja in verjetnost pojava geološko pogojenih nevarnosti.


Opis dejavnosti

 • Temeljno raziskovanje na področju geološko pogojenih nevarnosti;
 • raziskave aktivnih tektonskih procesov in seizmotektonske raziskave;
 • študije paleoseizmičnosti za boljše razumevanje potresne zgodovine na aktivnih prelomih;
 • študije vpliva podnebnih sprememb na pojavljanje zemeljskih plazov;
 • izdelava opozorilnih kart verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v različnih merilih;
 • razvijanje informacijskih sistemov za opozarjanje prebivalstva na geološko pogojene nevarnosti;
 • priprava elaboratov o geološki sestavi in stabilnosti tal, ki služijo kot strokovne podlage za načrtovanje umeščanja zahtevnih in manj zahtevnih objektov v prostor;
 • določevanje tveganj za nastanek plazov z uporabo geotehničnih, geoloških, hidrogeoloških in geodetskih preiskav;
 • priprava podatkovne baze aktivnih prelomov in potresnih virov kot podlage za izračun potresne nevarnosti v Sloveniji in Evropi;
 • analiza in definiranje aktivnih prelomov in potresnih virov;
 • sodelovanje pri interdisciplinarnih geoloških raziskavah v podporo zahtevnejšim infrastrukturnih projektom in ostalim posegom v prostor, kjer je potrebno poznavanje potresne nevarnosti;
 • vzpostavitev sistemov za opazovanje in spremljanje premikov zemeljskih plazov.

Pomen dejavnosti

Raziskovanje geološko pogojenih nevarnosti ima neposredno uporabno vrednost za oblikovalce politik in končne uporabnike, predvsem za lokalne skupnosti, ki se nahajajo na območjih, kjer so tveganja za nastanek večja. So temeljni pogoj za zmanjševanje posledic in obvladovanje zemeljskih plazov, za izboljšavo potresne varnosti in varnosti pred drugimi geološko pogojenimi naravnimi nesrečami. S tem prispevamo k zmanjšanju ranljivosti prebivalstva, infrastrukture in kulturne dediščine


Koristne povezave


Kontakt Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.