Informacije javnega značaja 

 

 

Podatki o Geološkem zavodu Slovenije


Javna naročila, razpisi in objave


Javne objave prostih delovnih mest


Javne objave namere za prodajo premičnin


Razpisi postopka za izbor in podelitev priznanj in nagrad GeoZS