Geološki zavod SlovenijeKatalog informacijskega javnega značaja

 

Osnovni podatki

Polno ime: Geološki zavod Slovenije
Skrajšano ime: GeoZS
Sedež: Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 2809-700
Telefaks: 01/ 2809-753
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletno mesto: http://www.geo-zs.si
Odgovorna oseba: dr. Miloš Bavec, direktor
Datum zadnje spremembe: 22.09.2015

Splošni podatki

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Njegov osnovni namen je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije in zbiranje, vodenje ter posredovanje geoloških podatkov. Zapletena geološka zgradba slovenskega ozemlja, ki je posledica stičišča treh velikih tektonskih enot: Alpidov, Dinaridov in Panonskega bazena, narekuje njegovo raznolikost in bogatost, obenem pa predstavlja strokovnjakom s področja geologije večje izzive.

GeoZS kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje, skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa, izvaja javno službo v obliki raziskovalnih programov ter aktivno sodeluje z univerzami pri izvajanju dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov. Omenjena področja sestavljajo zaokroženo celoto raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo v svetu aktualna še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembna, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje.

GeoZS se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost, se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, tako sledi smernicam in trendom razvoja geoloških znanosti v svetu ter jih soustvarja. Istočasno zagotavlja zavod vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.

Seznam organizacijskih enot:

  1. Regionalna geologija
  2. Mineralne surovine in geokemija okolja
  3. Podzemne vode - hidrogeologija
  4. Geološki informacijski center
  5. Skupne službe

Organigram:

dr. Miloš Bavec, direktor
Telefon: 01/ 2809-702
Telefaks: 01/ 2809-753
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Program dela JRO za obdobje 2014-2018

Program dela JRO za obdobje 2009-2014

Seznam nahajališč mineralnih surovin s koncesijo

Skladiščenje in arhiviranje jeder in izpirkov iz vrtin, pridobljenih v postopku izdaje Dovoljenja za raziskavo podzemnih voda

Seznam javni naročil v letu 2016 z vrednostjo med 10.000 EUR in mejno vrednostjo vrednostjo Zakona o javnem naročanju (brez DDV)

Opis predmeta Vrsta predmeta Vrednost [€] Naziv gospodarskega subjekta
Izvedba paleoseizmoloških izkopov v okviru projekta analiza in ocena seizmičnega tveganja za JEK2 storitev 19.889,10 HPG BREŽICE d.o.o.
Izvedba dveh vrtin globine 100 in 150 m na lokaciji Moravče (Drtija) storitev 19.739,50 ROVS, D.O.O.
Organizacija mednarodne konvencije v okviru projekta AdriaWealth, IPA Adriatic CBC program 2007-2013 storitev 19.250,00 ŠPELA POLAK S.P.
Električna energija blago 19.239,86 ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.
Pogonska goriva blago 16.973,05 PETROL D.D., LJUBLJANA
Vozilo Škoda Yeti blago 16.172,13 SPC ŠKERJANEC, D.O.O.
Zagotavljanje dostopa do polnih besedil člankov servisov SpringerLink in ScienceDirect storitev 15.206,77 ELSEVIER
Postavitev spletnega portala eGeologija storitev 15.000,00 E-TUTOR, MARKO ZAKRAJŠEK S.P.
Vzorčenje in določitev kemijske sestave termalne vode po naboru OP2 in meritve T in O2 v odpadni termalni vodi za letni monitoring 2016 storitev 13.300,00 NLZOH
Elektronska merina oprema - merilniki tlaka, temperature in elektroprevodnosti podzemne vode z registratorji blago 11.910,47 ELTRATEC D.O.O.
Sanacija vrtine T-1/14 storitev 11.700,00 ROVS, D.O.O.
Vzdrževanje programske opreme Autodesk AutoCAD storitev 11.203,50 CGS PLUS D.O.O.
Komunikacijska podpora pri izvajanju projekta AdriaWealth, IPA Adriatic CBC program 2007- 2013 storitev 11.000,00 CONSENSUS, D.O.O.
Komponente za strežnik blago 10.865,00 OVERNET D.O.O.

Osnovna geološka karta Slovenije

Pregledne tematske geološke karte Slovenije

Geološko pogojene nevarnosti

T-JAM – Baza vrtin

Pregledovalnik okoljskih podatkov (INCOME)

TRANSENERGY - Baza uporabnikov

TRANSENERGY - Baza upravljavcev

Katalog geoloških podatkov