Geološki zavod SlovenijeKatalog informacij javnega značaja

{loadposition abovearticles}
{loadmodule Geološki zavod SlovenijeKatalog informacijskega javnega značaja}

Osnovni podatki

Polno ime: Geološki zavod Slovenije
Skrajšano ime: GeoZS
Sedež: Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 2809-700
Telefaks: 01/ 2809-753
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletno mesto: http://www.geo-zs.si
Odgovorna oseba: dr. Miloš Bavec, direktor
Datum zadnje spremembe: 22.09.2015

 

 

Splošni podatki

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Njegov osnovni namen je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije in zbiranje, vodenje ter posredovanje geoloških podatkov. Zapletena geološka zgradba slovenskega ozemlja, ki je posledica stičišča treh velikih tektonskih enot: Alpidov, Dinaridov in Panonskega bazena, narekuje njegovo raznolikost in bogatost, obenem pa predstavlja strokovnjakom s področja geologije večje izzive.

GeoZS kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje, skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa, izvaja javno službo v obliki raziskovalnih programov ter aktivno sodeluje z univerzami pri izvajanju dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov. Omenjena področja sestavljajo zaokroženo celoto raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo v svetu aktualna še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembna, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje.

GeoZS se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost, se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, tako sledi smernicam in trendom razvoja geoloških znanosti v svetu ter jih soustvarja. Istočasno zagotavlja zavod vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.

Seznam organizacijskih enot:

 1. Regionalna geologija
  Vodja OE: dr. Bogomir Celarc
 2. Mineralne surovine in geokemija okolja
  Vodja OE: dr. Duška Rokavec
 3. Podzemne vode - hidrogeologija
  Vodja OE: dr. Nina Rman
 4. Geološki informacijski center
  Vodja OE: Jasna Šinigoj
 5. Skupne službe
  Vodja OE: dr. Jure Krivic

Organigram:

 

dr. Miloš Bavec, direktor
Telefon: 01/ 2809-702
Telefaks: 01/ 2809-753
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Program dela JRO za obdobje 2014-2018

Program dela JRO za obdobje 2009-2014

Seznam nahajališč mineralnih surovin s koncesijo

Skladiščenje in arhiviranje jeder in izpirkov iz vrtin, pridobljenih v postopku izdaje Dovoljenja za raziskavo podzemnih voda

Osnovna geološka karta Slovenije

Pregledne tematske geološke karte Slovenije

Geološko pogojene nevarnosti

T-JAM – Baza vrtin

Pregledovalnik okoljskih podatkov (INCOME)

TRANSENERGY - Baza uporabnikov

TRANSENERGY - Baza upravljavcev

Katalog geoloških podatkov