Lipoldova priznanja 

 


Lipoldova plaketa
POSAMEZNIKI ALI SKUPINE

za znanstveno - raziskovalne dosežke na področju geologije za obdobje zadnjih dveh let

za obdobje zadnjih dveh let

Lipoldova medalja
POSAMEZNIKI

ki z delom v daljšem časovnem obdobju bistveno prispevajo k razvoju geološke znanosti

občasno
Častni član Geološkega zavoda Slovenije
POSAMEZNIKI

za pomembne dosežke na področju raziskav, ki se opravljajo na GeoZS, ali za pomembne zasluge pri uveljavitvi GeoZS doma in v svetu, ali za uspešno sodelovanje z GeoZS

za obdobje zadnjih dveh let
Častna listina Geološkega zavoda Slovenije
ORGANIZACIJE
- za zasluge pri razvijanju sodelovanja med GeoZS in drugimi organizacijami doma in v svetu
- za pomembne prispevke pri uveljavljanju geoloških raziskav, še posebno tistih, ki se odvijajo na GeoZS
- za posebna prizadevanja, ki so pripomogla k uveljavitvi GeoZS doma in v svetu
za obdobje zadnjih dveh let

NAGRAJENCI 2016

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Nina Rman
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  dr. Bogdan Jurkovšek
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  EuroGeoSurveys
 • 1

NAGRAJENCI 2011

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Gorazd Žibret
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  ured. odbor knjige Geologija Slovenije ( akad. prof. dr. Mario Pleničar, prof. dr. Bojan Ogorelec, dr. Matevž Novak )
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Bojan Ogorelec
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Trajan Dimkovski
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  NTF - Oddelek za geologijo
 • 1

NAGRAJENCI 2007

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  Uroš Premru
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Nina Mali
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  akad. prof. dr. Matija Drovenik
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Marjan Dolenc
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Nacionalni inštitut za biologijo
 • 1

NAGRAJENCI 2005

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Miloš Bavec
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Marko Komac
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Simon Pirc
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Avgust Čebulj
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Karel Grad
 • 1
 • 2

NAGRAJENCI 2003

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Branka Trček
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Mateja Gosar
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Danilo Ravnik
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Stanko Buser
 • ČASTNI ČLAN GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Anton Nosan
 • 1
 • 2

NAGRAJENCI 2001

 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Miha Brenčič
 • LIPOLDOVA PLAKETA

  dr. Robert Šajn
 • LIPOLDOVA MEDALJA

  prof. dr. Mario Pleničar
 • ČASTNA LISTINA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

  Prirodoslovni muzej Slovenije
 • 1