• IMG2
 • IMG4
 • IMG1

Aktualno

 • 1


Portal eGeologija omogoča odprt dostop do obsežnega nabora geoloških podatkov v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke (INSPIRE). Uporabniki imajo dostop do neinterpretiranih in interpretiranih geoloških podatkov prek enotne vstopne točke na svetovnem medmrežju. Podatke lahko prenesejo v svoje okolje za nadaljnjo uporabo.

Portal eGeologija zagotavlja vpogled v poenotene metapodatkovne opise, vpogled prek spletnega pregledovalnika in pridobitev prostorskih podatkov na podlagi spletne kartografske storitve, spletne objektne storitve in ZIP- ali PDF-datotek.

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geohazard

  Geohazard

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • Podzemne vode

  Podzemne vode

  Hidrogeologija je veda, ki preučuje podzemno vodo, njeno dinamiko in lastnosti, njen odnos z okoliškimi geološkimi strukturami in njeno povezovanje s površinsko vodo v krogotok vode v naravi.
  Preberi več
 • Geokemija okolja

  Geokemija okolja

  Geokemija proučuje procese, vsebnosti in porazdelitve kemičnih prvin v najrazličnejših naravnih materialih. V zadnjem času je geokemija še posebno pomembna, ker študiramo spremembe v okolju zaradi vpliva antropogenizacije.
  Preberi več
 • Mineralne surovine

  Mineralne surovine

  Slovenija kljub svoji razmeroma majhni površini razpolaga z določenimi vrstami mineralnih surovin.
  Preberi več
 • Laboratorij

  Laboratorij

  Geološki zavod Slovenije ima laboratorij za sedimentološke, petrografske, mineraloške, paleontološke in geokemijske analize.
  Preberi več
 • 1
ISKANJE