16. 08. 2018

Uvodno srečanje projektov GeoERA

GeoERA je konec leta 2017 objavila skupni razpis za sofinanciranje transnacionalnih raziskovalnih projektov in izbrala 15 projektov, ki so se pričeli izvajati 1. julija 2018. Geološki zavod Slovenije je partner v 10 projektih.

Projekti se bodo ukvarjali z izzivi na področju podzemne vode, mineralnih surovin in energetskih virov v transnacionalnem okviru v prihodnjih 3 letih. Projekti bodo osredotočeni na čezmejno usklajevanje podatkov, informacij in strokovnega znanja, izboljšanje obstoječih metodologij in tehnik modeliranja. Dosežki GeoERA bodo koristni, dostopni in javni, namenjeni pa bodo snovalcem politik in končnim uporabnikom geoloških podatkov in informacij v Evropi. Vsi dosežki bodo javno dostopni preko GeoERA informacijske platforme, spletnega informacijskega sistema zasnovanega na obstoječi Evropski geološki podatkovni infrastrukturi (EGDI).Na uvodnem sestanku je Jasna Šinigoj, odgovorna za nadzor financiranih projektov, predstavila proces spremljave in evalvacije GeoERA projektov.