22. 12. 2017

Prenova kletnega laboratorija

Konec meseca decembra je GeoZS predal namenu prenovljen kletni laboratorij. Prostor je namenjen grobi obdelavi vzorcev, kot je npr. drobljenje, pranje, žaganje, sušenje večjih kosov kamnin, tal, sedimentov in drugih materialov, do granulacije cca > 2 mm. Laboratorij ima popolnoma prenovljeno notranjost, električno in vodovodno napeljavo, novo pohištvo, odpraševalni sistem, sušilce, pregradno zaveso, in nekaj nove opreme.