Kritične mineralne surovine

Mineralne surovine so ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Predstavljajo osnovo za proizvodnjo širokega nabora izdelkov, uporabnih tako v vsakdanjem življenju kot tudi v sodobnih tehnologijah. Zanesljiv dostop do nekaterih mineralnih surovin je vir naraščajoče zaskrbljenosti tako v Evropi kot tudi drugod po svetu. Kot pomoč pri spopadanju s tem izzivom je Evropska komisija sestavila seznam kritičnih mineralnih surovin za Evropsko unijo, ki ga redno posodablja. Med kritične mineralne surovine so uvrščene surovine, ki so pomembne za gospodarstvo Evropske unije in surovine z visokim tveganjem njihove dobave. V sporočilu Evropske komisije o seznamu kritičnih surovin za EU za leto 2017, ki je izšlo ta mesec, je na seznam uvrščenih že 27 kritičnih surovin.

Informacijo o možnostih in potencialih izkoriščanja kritičnih mineralnih surovin v Sloveniji je mogoče najti v članku:

ŽIBRET, Gorazd. Kritične mineralne surovine - osnovna informacija o možnostih in potencialih v Sloveniji. Mineralne surovine v letu 2011, ISSN 1854-3995, 2012, leto 8, št. 1, str. 155-164