GeoEra

Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe

GeoZS sodeluje v ERA-NET dejavnosti sofinanciranja »Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe« (GeoERA), ki združuje več kot 45 nacionalnih in regionalnih geoloških zavodov iz več kot 30 evropskih držav. Glavni cilj GeoERA je integracija podatkov in znanja o podzemnih virih energije, vode in mineralnih surovin, s katerimi razpolagajo geološki zavodi, za podporo trajnostni rabi podzemnih virov pri zadovoljevanju potreb prebivalcev evropskih držav. GeoERA bo organizirala in skupaj z EU sofinancirala razpise za transnacionalne raziskovalne projekte, ki se bodo nanašali na:

  1. interoperabilne panevropske informacijske servise za distribucijo podatkov o geo-energiji, podzemni vodi in mineralnih surovinah,
  2. skupne okvire in metodologije vrednotenja, ki naj bi podpirali boljše razumevanje in upravljanje povezave voda-energija-mineralne surovine, kot tudi možnih vplivov in tveganj podzemnega izkoriščanja,
  3. znanje in storitve namenjene evropskim tvorcem nacionalnih in regionalnih politik, industriji in ostalim deležnikom, ki podpirajo koncept bolj integriranega in učinkovitejšega upravljanja in bolj odgovorne in javno sprejete oblike pridobivanja in rabe podzemnih naravnih virov.

Sodelovanje v GeoERA bo brez dvoma prineslo velike multiplikativne učinke naših raziskav in še utrdilo položaj slovenske geologije v Evropski uniji.

Uvodni sestanek GeoERA bo 17. in 18. januarja 2017 v Utrechtu na Nizozemskem

Preberite več na http://geoera.eu/