MineService

Naslov Mining / Mineral Support Services
Povezava na spletno stran projekta MineService
Program KIC EIT RawMaterials
Trajanje projekta 4/2016 – 3/2019
Vloga GeoZS v projektu Vodilni partner
Kontakt na GeoZS dr. Duška Rokavec

VSEBINA:

Za spodbuditev inovacij in podjetništva v sektorju mineralnih surovin (MS), zagotovitev trajnostne oskrbe Evrope z MS in povečanje naložb tako v rudarsko industrijo in industrijo MS, je poznavanje obstoječih primarnih in sekundarnih MS izrednega pomena. Predpogoj v tem procesu je dovolj dobro povezovanje obstoječih rudarskih javnih služb (RJS) ter prenos znanja v širšem evropskem prostoru, kjer lahko pričakujemo nove potenciale za trajnostno oskrbo z MS. Nove količine mineralnih surovin bi pomembno prispevale k izpolnjevanju zahtev in potreb evropske industrije in tako povečale trajnost evropske oskrbe z mineralnimi surovinami. Na eni strani rudarska javna služba nudi strokovno podporo organom upravljanja (na državni, regionalni ali lokalni ravni) v procesu odločanja in na drugi strani lažji vstop industrij na nove trge. Poleg tega je eden od ciljev dejavnosti javne rudarske službe doseči ravnovesje med zagotavljanjem trajnostne izrabe mineralnih surovin, usklajeno s prostorskim načrtovanjem in varovanjem okolja.

Vodja triletnega projekta je Geološki zavod Slovenije, skupaj s projektnimi partnerji DMT GmbH & Co. KG (Nemčija), Geološkim zavodom Romunije, Uradom za geološke in rudarske raziskave – BRGM (Francija), Geološkim zavodom Republike Makedonije, rudarskim podjetjem Bučim (Republika Makedonija) in Društvom tehničnih vodij površinsko odkopavanje (Slovenija). Projekt je financiran s strani KIC-a EIT RawMaterials.

Objave:

ROKAVEC, Duška, ZAJC BENDA, Tina. Mining / Mineral Support Services project. V: LEPITKOVA, Sonja (ur.), BOEV, Blažo (ur.). Zbornik na trudovi, Tret kongres na Geolozite na Republika Makedonija, Struga 2016, (Geologica Macedonica, ISSN 0352-1206, Posebno izdanie, no. 4). [S. l.]: Makedonsko geološko društvo, 2016, str. 719-722

ZAJC BENDA, Tina, ROKAVEC, Duška. The MineService project. Mineral resources in Slovenia ..., ISSN 1855-4725, 2016, [for year] 2015, str. 12.