Zemljevid dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji 1: 250.000

Marko Komac, Špela Kumelj, Mihael Ribičič; 2010

Cena (brez DDV): 30,00 EUR

Za območje Slovenije, ki meri preko 20.000 km2, je bil izdelan model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v merilu 1: 250.000. Za izračun dovzetnosti za pojavljanje tega redkega in zapletenega pobočnega masnega premikanja so bili uporabljeni informacijski sloji, ki opisujejo geologijo (litologija in oddaljenost od prelomnih struktur), intenzivnejše padavine (48-urne padavine), izpeljanke digitalnega modela višin, ki opisujejo geomorfološke značilnosti terena (naklon in ukrivljenost pobočja, energijski potencial povezan z nadmorsko višino), mreže površinskih vodnih tokov (oddaljenost od površinskih tokov, energijski potencial strug) ter lokacije šestnajstih znanih pojavov drobirskih tokov, ki so bile uporabljene za oceno kvalitete modelov dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov. Za izdelavo enostavnega in obstojnega modela, ki bi bil uporaben tudi na drugih območjih, je bila izbrana metoda linearne utežene vsote, uporabljeni pa so bili enostavno dostopni podatki prostorsko-časovnih dejavnikov. Na podlagi izračunov 672-ih linearnih modelov z različnimi kombinacijami uteži uporabljenih prostorsko – časovnih dejavnikov in rezultatov natančnosti njihove napovedi območij, podvrženih pojavom drobirskih tokov, je bila izbrana najprimernejša kombinacija uteži. Model je namenjen prostorskemu napovedovanju območij nastanka/sprožitve in transportnih območij drobirskih tokov in predstavlja splošni pregled izpostavljenih območij v Sloveniji ter osnovo za nadaljnje podrobnejše raziskave in analize. Pokazal je, da je zelo velika dovzetnost za pojavljanje drobirskih tokov na okoli 4 % površine ozemlja Slovenije in velika na okoli 11 % površine. Po pričakovanju ta območja večinoma pripadajo alpskemu in goratemu svetu severozahodne in severne Slovenije.

ISBN 978-961-6498-17-3