01  2809  770

Predstavitev

doc. dr. Mateja Gosar

Znanstvena svetnica, OE Mineralne surovine in geokemija okolja
Glavna in odgovorna urednica znanstvene revije Geologija
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Raziskovalna področja

geologija, geokemija, geologija okolja, onesnaženje, kovine, geokemično kartiranje

Izobrazba

2008: izvoljena v akademski naziv docentke na področju geologije na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani

1997: Doktorica znanosti. Univerza v Ljubljani. Naslov: Živo srebro v sedimentih in zraku na ozemlju Idrije kot posledica orudenja in rudarjenja

1988: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani. Naslov: Geokemična primerjava ilovic v Taborski jami s tlemi v okolici

Dodatna izobraževanja

2006: udeležba na delavnici Medical geology: metals, health and the environment, ki je bila organizirana v sklopu 7. mednarodnega simpozija geokemije okolja, v Pekingu na Kitajskem

2003: udeležba na delavnici »Workshop on Metals and Health«, ki jo je organiziral projekt IGCP št.454 Medical Geology, v Edinburghu.

1994: strnjeni tečaj »Geostatistika in analiza kart«, ki ga je vodil prof. J. Davis

1991: enotedenski delovni obisk na Arsenalu na Dunaju

1991: dvotedenski delovni obisk na Inštitutu za geokemijo okolja v Heidelbergu

1990: tečaj »Geologije okolja«, ki ga je vodil prof. G. Mueller na Univerzi v Gradcu

 

Nagrade

   2003: Lipoldova plaketa GeoZS za znanstvene dosežke na področju geologije

Mentorstvo

   Svoje znanje predaja tudi mlajšim generacijam. Občasno sodeluje pri študiju geologije na Naravoslovnotehniški fakulteti kot gostujoča predavateljica posebnega poglavja pri nekaterih predmetih in kot somentorica pri diplomskih nalogah (Teršič, Fux, Kovačič) in doktoratih (TamaraTeršič, Miloš Miler; Špela Bavec). Trenutno je mentorica doktorantu Martinu Gabršku.

Izbrani projekti

ARRS

   vodja raziskovalnega programa Podzemne vode in geokemija (2009-2013) in (2014-2019)

   vodja projekta Okoljska geokemija kovin na onesnaženih območjih (2009-2012)

   Geokemične, mineraloške in hidrogeološke lastnosti slovenskega krasa (2004-2007)

   Urbana hidrologija - vpliv infrastrukturnih objektov na podzemno vodo (2004-2007)

   Alpski svet kot potencialni vir za regionalno vodooskrbo Slovenije (2004-2007)

   Raziskave in ohranjanje naravnih vrednot s področja mineralogije v Sloveniji (2009-2012)

   Tektonsko-sedimentna analiza in evolucija velenjskega bazena (2004-2007)

Mednarodni projekti

   Sedmi okvirni EU projekt: FP7: RESTCA - REinforcing S&T CApacities of Two Emerging Research Centers for Natural and - Industrial Pollutant Materials in Serbia and Slovenia (Full Acronym RESTCA-TERCE-NIPMSS

   project ALP-WATER-SCARCE (INTERREG IIIB Alpine Space Programme

   GEMAS projekt v okviru ekspertne geokemične skupine geoloških zavodov Evrope (EGS)(2008-2013)

   Urban geochemistry projekt v okviru ekspertne geokemične skupine geoloških zavodov Evrope (EGS) (2009-2014)

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

NÉGREL, Philippe, SADEGHI, Martiya, LADENBERGER, Anna, REIMANN, Clemens, BIRKE, Manfred, GOSAR, Mateja, et al. Geochemical fingerprinting and source discrimination of agricultural soils at continental scale. Chemical geology, ISSN 0009-2541. [Print ed.], 2015, vol. 396, str. 1-15, doi: 10.1016/j.chemgeo.2014.12.004. [COBISS.SI-ID 2381909]

MILER, Miloš, GOSAR, Mateja. Chemical and morphological characteristics of solid metal-bearing phases deposited in snow and stream sediment as indicators of their origin. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2015, vol. 22, no. 3, str. 1906-1918, doi: 10.1007/s11356-014-3589-x. [COBISS.SI-ID 2310229]

JANIK, Leslie J., FORRESTER, Sean T., SORIANO-DISLA, Jose M., KIRBY, Jason K., MCLAUGHLIN, Michael J., REIMANN, Clemens, GOSAR, Mateja, et al. GEMAS: prediction of solid-solution phase partitioning coefficients (Kd) for oxoanions and boric acid in soils using mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Environmental toxicology and chemistry, ISSN 0730-7268, 2015, vol. 34, no. 2, str. 235-246, doi: 10.1002/etc.2821. [COBISS.SI-ID 2379861]

DEMETRIADES, Alecos, CULLEN, Kevin, REIMANN, Clemens, BIRKE, Manfred, GOSAR, Mateja, et al. EGG: European Groundwater Geochemistry. European geologist, ISSN 2294-8805, November 2015, no. 40, str. 20-28. http://issuu.com/efgoffice/docs/egj40_final. [COBISS.SI-ID 2462037]

ALBANESE, Stefano, SADEGHI, Martiya, LIMA, Annamaria, CICCHELLA, Domenico, DINELLI, Enrico, VALERA, Paolo, FALCONI, Marco, DEMETRIADES, Alecos, DE VIVO, Benedetto, GOSAR, Mateja, et al. GEMAS: cobalt, Cr, Cu and Ni distribution in agricultural and grazing land soil of Europe. Journal of geochemical exploration, ISSN 0375-6742. [Print ed.], 13 str., Online First, doi: 10.1016/j.gexplo.2015.01.004. [COBISS.SI-ID 2381141]

GOSAR, Mateja, TERŠIČ, Tamara. Contaminated sediment loads from ancient mercury ore roasting sites, Idrija area, Slovenia. Journal of geochemical exploration, ISSN 0375-6742. [Print ed.], 2015, vol. 149, str. 97-105, doi: 10.1016/j.gexplo.2014.11.012. [COBISS.SI-ID 2344789]

BAVEC, Špela, GOSAR, Mateja, BIESTER, Harald, GRČMAN, Helena. Geochemical investigation of mercury and other elements in urban soil of Idrija (Slovenia). Journal of geochemical exploration, ISSN 0375-6742. [Print ed.], 2015, vol. 154, str. 213-223, doi: 10.1016/j.gexplo.2014.10.011. [COBISS.SI-ID 2339669]

Celotna bibliografija

Razno

Članica znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovno matematične vede na ARRS (2016 - ...)

Članica znanstvenega sveta Geološkega zavoda Slovenije (v letih 2002-2003 in 2005-2007 podpredsednica ZS GeoZS)

Vodja programske skupine Podzemne vode in geokemija P1-0020 (2004-2008) in (2009-2013)

Članica slovenskega IGCP komiteja

Članica Pedološkega društva in geološkega društva Slovenije

Članica International Association of GeoChemistry (IAGC)

Članica ekspertne geokemične skupine geoloških zavodov Evrope (EGS)