040  260  777
 
  01  2809  758

Predstavitev

mag. Dušan Rajver

Razvojni sodelavec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Raziskovalna področja

geotermalne raziskave, meritve temperature v vrtinah, meritve toplotne prevodnosti, gostota toplotnega toka, inverzija globinskih temperatur v klimatske signale, geotermalne karte in profili, geotermični energijski viri, plitva geotermija

Izobrazba

2001: Magister znanosti. Univerza v Ljubljani. Naslov: Geotermalne značilnosti krške kotline s poudarkom na geofizikalnih raziskavah

1990: Specializacija. Intern. Instit. for Geothermal Research, Intern. school of Geothermics, Pisa, Italija

1986: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani. Naslov: Merjenje toplotne prevodnosti kamenin iz nekaterih slovenskih geotermalnih nahajališč

 

Izbrani projekti

   Project TransEnergy

   Project TransThermal

   Naloga »3.3 Geotermalni viri« v sklopu »Raziskave nacionalnega pomena« za Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor

   Project Geo.Power

   Projekt NATO znanstveni program »Povezanost zračnih in talnih temperatur v treh različnih podnebjih (Češka, Slovenija in Portugalska)«

   Project T-Jam

   Project Legend

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

RMAN, Nina, GÁL, Nóra, MARCIN, Daniel, WEILBOLD, Julia, SCHUBERT, Gerhard, LAPANJE, Andrej, RAJVER, Dušan, BENKOVÁ, Katarína, NÁDOR, Annamária. Potentials of transboundary thermal water resources in the westernpart of the Pannonian basin. Geothermics, ISSN 0375-6505. [Print ed.], 2015, vol. 55, str. 88-98, doi: 10.1016/j.geothermics.2015.01.013. [COBISS.SI-ID 2372181]

DĚDEČEK, Petr, RAJVER, Dušan, ČERMÁK, Vladimír, ŠAFANDA, Jan, KREŠL, Milan. Six years of groundair temperature tracking at Malence (Slovenia): thermal diffusivity from subsurface temperature data. Journal of geophysics and engineering, ISSN 1742-2132, 2013, vol. 10, no. 2, str. 025012-1-025012-9, doi: 10.1088/1742-2132/10/2/025012. [COBISS.SI-ID 2144341]

RAJVER, Dušan, MURÁTI, Judit, TÓTH, György, NÁDOR, Annamária, LAPANJE, Andrej. A Mura - Zala - medence geotermikus viszonyai = Geothermal conditions of the Mura - Zala Basin. A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évről, ISSN 0368-9751, 2013, évről 2011, str. 103-121. [COBISS.SI-ID 2195541]

DĚDEČEK, Petr, ŠAFANDA, Jan, RAJVER, Dušan. Detection and quantification of local anthropogenic and regional climatic transient signals in temperature logs from Czechia and Slovenia. Climatic change, ISSN 0165-0009, 2012, vol. 113, no. 3-4, str. 787-801, doi: 10.1007/s10584-011-0373-5. [COBISS.SI-ID 1994581]

NÁDOR, Annamária, LAPANJE, Andrej, TÓTH, György, RMAN, Nina, SZŐCS, Teodóra, PRESTOR, Joerg, UHRIN, András, RAJVER, Dušan, FODOR, László, MURÁTI, Judit, SZÉKELY, Edgár. Transboundary geothermal resources of the Mura-Zala basin : a need for joint thermal aquifer management of Slovenia and Hungary = Čezmejni geotermalni viri Mursko-Zalskega bazena : potreba po skupnem upravljanju geotermalnih vodonosnikov Slovenije in Madžarske. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2012, 55, št. 2, str. 209-223, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2012.013. [COBISS.SI-ID 2106197]

Celotna bibliografija