ProSUM

Naslov Iskanje sekundarnih surovin v urbanih okoljih in rudarskih odpadkih
Povezava na spletno stran projekta
Program HORIZON 2020
Trajanje projekta 02/2015 – 12/2017
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Jasna Šinigoj

VSEBINA:

Projekt ProSUM bo vzpostavil evropsko mrežo znanja za kritične surovine (critical raw material – CRM), ki so ključne za današnjo visokotehnološko družbo. Projekt ProSUM neposredno podpira Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) za surovine in izvedbo Strateškega načrta, ki poziva k oblikovanju evropske baze znanja na področju surovin. Podatki o primarnih in sekundarnih surovinah so v Evropi na voljo, vendar so razpršeni med različnimi institucijami kot so državne institucije, univerze, nevladne organizacije in industrija. Z vzpostavitvijo Evropske informacijske mreže (EUIN) bo projekt koordiniral zbiranje podatkov o sekundarnih kritičnih surovinah (CRM) in združil karte zalog in tokov materialov in produktov »urbanih rudnikov«. Področje je posebej pomembno za vire sekundarnih surovin za CRM: električna in elektronka oprema, vozila, baterije in rudarske jalovine. Projekt bo izdelal celovito informacijo oz podatkovno bazo, kateri bo identificiral, izmeril in kartiral CRM zaloge in tokove na nacionalni in regionalni ravni po vsej Evropi. Z uporabniku prijazno in odprto platformo znanja o urbanih »rudnikih« (EU-UMKDP) bo projekt pridobil pomembne podatke o sekundarnih surovinah in jih združil s podatki o primarnih virih dobljenih v projektu Minerals4EU. Za ohranitev in razširitev EU-UMKDP v prihodnje, bodo vzpostavljeni protokoli za posodabljanje, standardi in priporočila za dodatne statistike ter izboljšan sistem poročanja o CRM odpadnih tokovih. ProSUM – »prosum« je latinsko za »jaz sem koristen« - zagotavlja osnovo za oblikovalce politik , da oblikujejo ustrezno zakonodajo, raziskovalcem, da definirajo raziskovalne prioritete ter za identifikacijo inovativnih priložnosti pridobivanja CRM za predelovalno industrijo. EUIN omogoča interdisciplinarno sodelovanje, izboljšuje prenos znanja ter podpira dialog. Konzorcij 17 partnerjev, predstavnikov raziskovalnih inštitutov, geoloških zavodov in industrije, bo z poglebljanjem znanja na vseh zgoraj naštetih domenah, zagotovil izvedbo tega zahtevnega projekta.