MINATURA 2020

Naslov Razvoj koncepta evropskega političnega okvira za dostopnost in zaščito nahajališč mineralnih surovin
Povezava na spletno stran projekta MINATURA 2020
Program HORIZON 2020
Trajanje projekta 02/2015 – 01/2018
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Dr. Duška Rokavec

VSEBINA:

Izkoriščanje mineralnih surovin je v Evropi ena osnovnih dejavnosti za zadovoljitev trenutnih in prihodnjih potreb evropske družbe po mineralnih surovinah. To pomeni, da je potrebno zagotoviti dostop do nahajališč mineralnih surovin. Istočasno pa je potrebno poskrbeti za to, da izpolnjevanje današnjih potreb po mineralnih surovinah ne ogroža oskrbe prihodnjim generacijam. Nahajališča mineralnih surovin (znana nahajališča, opuščeni kopi in zgodovinski rudniki) je potrebno oceniti glede na druge rabe zemljišč z upoštevanjem kriterijev za habitate, ostala okoljska vprašanja, prednostne naloge, itd. Dostop do mineralnih surovin pa na drugi strani izpolnjuje javni interes po varnosti preskrbe z mineralnimi surovinami (v primerjavi s številnimi drugimi rabami prostora). Razprava med temi različnimi možnostmi rabe zemljišč zahteva ustrezno upoštevanje ekskluzivnosti, reverzibilnosti ter posledic za okolje. Splošni cilj projekta MINATURA 2020 je razviti koncept in metodologijo (tj. usklajen okvir evropske regulative/smernice/politike) za opredelitev in poznejšo zaščito »nahajališč mineralnih surovin javnega pomena«, kar bo zagotovilo njihovo najučinkovitejšo rabo v prihodnosti. Zagotavljanje političnega okvira, ki vsebuje »princip trajnosti«, je ključna gonilna sila projekta MINATURA 2020.