TERRAFIRMA

Naslov Vseevropska informacijska storitev za premike tal
Povezava na spletno stran projekta TERRAFIRMA
Program Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa 2007 - 2013
Trajanje projekta 06/2007 – 03/2008
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Marko Komac, Miloš Bavec

VSEBINA:

Terrafirma je projekt, ki poteka pod okriljem Evropske vesoljske agencije (European Space Agency's (ESA)), znotraj programa Global Monitoring for Environment and Security (GMES) Service Element Programme. Namen projekta je vzpostavitev informacijskega sistema o monitoringu nevarnosti zaradi premikanja tal, ki bo na izvajan na nacionalnih geoloških zavodih in inštitutih.

Namen tega sistema je pomoč pri:

  • reševanju življenj,
  • izboljšanju varnosti in
  • zmanjšanju gospodarskih izgub.

Bistvo projekta Terrafirma je določitev uporabe nove metode daljinskega zaznavanja, imenovane interferometrija permanentnih sipalcev (PSI), ki lahko s satelitov zazna milimeterske premike tal. Metodologija PSI temelji na obdelavi več kot 50 radarskih posnetkov iz arhivov, ki datirajo do leta 1991, za identifikacijo mreže objektov na zemeljski površini, kot npr. zgradbe, mostovi, izdanki kamnin in drugih. Na podlagi signalov na teh objektih je možno opraviti natančne meritve v nekem časovnem obdobju. Rezultati so podani na kartah premikov tal, ki bi jih bilo sicer težko, če ne nemogoče, zaznati s konvencialnimi merilnimi metodami. Trenutno posveča opisani sistem največjo pozornost posedanju urbanih površin in zemeljskim plazovom, sčasoma pa bodo vključene tudi potresen cone, obale in poplavne ravnice.

Projekt Terrafirma bo potekal v treh ločenih fazah po 0-2, 2-5 in 5-10 let. V prvi dveletni fazi (zaključena je bila leta 2005) je bil poudarek predvsem na konsolidaciji obeh, tako samega sistema, kot tudi njegovih uporabnikov. V mesecu novembru 2005 je projekt Terrafirma prešel v drugo fazo, katere cilj je razširitev po vseh 25 državah članicah EU. V tej fazi bo potekala obdelava podatkov vseh 25 držav članic EU, tudi v Sloveniji.

Slovenska partnerja Geološki zavod Slovenije in ARSO - Urad za seizmologijo in geologijo v okviru projekta Terrafirma proučujeta uporabo metode PSInSAR za detekcijo različnih tipov premikanj geološke podlage in tal skozi daljše časovno obdobje (med leti 1992 in 2007) na območju Ljubljanskega Barja, mesta Ljubljana ter Ljubljanskega, Sorškega in Kranjskega polja.