Geo.Power

Naslov Obravnava strategij geotermalne energije za energetsko učinkovitost stanovanjskih in industrijskih objektov
Povezava na spletno stran projekta Geo.Power
Program Evropsko teritorialno sodelovanje, Medregionalno sodelovanje INTERREG IVC
Trajanje projekta 07/2011 – 10/2012
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Joerg Prestor, Simona Pestotnik, Barbara Simić

VSEBINA:

Namen dve leti trajajočega projekta GEO.POWER je izmenjava dobrih praks na področju izkoriščanja nizko entalpijskih energetskih virov in – po tehnični oceni in oceni stroškov in dobrobiti z ovrednotenjem možnosti posnemanja teh dobrih praks – pripraviti podlago za prenos nekaterih izbranih najboljših praks v tekoče operativne programe sodelujočih regij v programskem obdobju 2007 – 2013, kot tudi v bodoče okvirne regionalne uradne dokumente. Glavni rezultat projekta je izdelava posameznih akcijskih načrtov za vsako sodelujočo regijo. Ti načrti bodo zagotovili organiziran nabor zakonskih / urejevalnih, ekonomskih in tehničnih / tehnološko najboljših predlogov. Njihova vključitev v regionalne operativne programe naj bi v širšem merilu vplivala na dolgoročno strategijo investicij v široko uporabo nizko entalpijskih geotermalnih sistemov. Vodilni partner projekta je Ferrarska provinca (Italija). Projektna skupina je sestavljena iz ministrstev, regij, lokalnih skupnosti, univerz in raziskovalno razvojnih organizacij iz devetih držav (Belgija, Bolgarija, Estonija, Grčija, Italija, Madžarska, Slovenija, Švedska in Velika Britanija), ki se na različnih ravneh ukvarjajo z doseganjem ciljev EU politike, vezanih na cilje Kjota 20/20/20 in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb. Prednost partnerske skupine je močna tehnična podlaga, pridobljena z izkušnjami z večjih EU projektih na področju nizko entalpijske geotermije in tehnologije, kot so Ground-Reach, GROUNDHIT, Ground-Med and LOW-BIN. Sodelujoči partnerji bodo zbrali primere najboljših praks uporabe geotermičnih toplotnih črpalk v mestnem, kmetijskem in industrijskem sektorju. Nato bodo partnerji skupaj z lokalnimi skupinami strokovnjakov in deležnikov izvedli ovrednotenje prenosljivosti izbranih najboljših praks med vsemi sodelujočimi regijami, v skladu s tehničnimi, ekonomskimi in okoljskimi parametri. Namen tega je vzpostavitev najboljših pogojev za čim širšo uporabo sistemov geotermičnih toplotnih črpalk glede na položaj in razmere na lokalnem teritorialnem območju. Sledi priprava akcijskih načrtov in njihova vključitev v regionalne operativne programe, kar naj bi predstavljalo pomemben mejnik za večje investicije v geotermične toplotne črpalke v sodelujočih regijah. Cilj močne komunikacijske strategije je povečevanje ozaveščenosti, izpopolnjevanje znanja in boljše razumevanje dobrih strani in koristi geotermičnih toplotnih črpalk ter pospešiti investicije v t.i. zeleno gospodarstvo.