ASTIS

Naslov Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča
Povezava na spletno stran projekta ASTIS
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013
Trajanje projekta 11/2011 – 10/2014
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Janko Urbanc, Tamara Ferjan Stanič, Barbara Simić

VSEBINA:

Projekt ASTIS združuje 2 slovenska in 4 italijanske partnerje, financira se iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih skladov.

Glavni cilj projekta je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko – slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov. Namen projekta je torej priprava smernic za skupni sistem upravljanja čezmejnega vodonosnika reke Soče.