EMODnet

Naslov Načrt za evropsko pomorsko opazovanje in podatke
Povezava na spletno stran projekta EMODnet
Program Evropska mreža za pomorsko opazovanje in podatke
Trajanje projekta 10/2013 - 10/2016
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Bogomir Celarc, Barbara Simić

VSEBINA:

Vaš portal do morskih podatkov v Evropi

Cilji:

Geološki portal omogoča dostop do podatkov in metapodatkov, ki jih imajo posamezne organizacije po standardih razvitih v projektu Geo-Seas in podatkovnih izdelkov v merilu 1 : 250 000 razvitih po standardih projekta ur-EMODnet – Geološki projekt (zgodnja faza projekta EMODnet).

Podatki in zemljevidi vsebujejo informacije o podlagi morskega dna vključujoč stopnjo sedimentacije recentnih usedlin, geologijo morskega dna (kamninska podlaga in kvartarna geologija) in vse meje in posplošitve, ki se lahko pojavijo pri kompilacijski karti v merilu 1: 250.000 z informacijami o litologiji in starosti vsake geološke enote na morskem dnu; geoloških dogodkov in verjetnosti njihovega pojavljanja, nahajališč mineralov. Zbirale se bodo informacije o tipu obale, ki se bodo lahko dopolnile z informacijami o obalni eroziji ali sedimentaciji in njunimi hitrostmi. Vsi interpretacijski izdelki bodo temeljili na primarnih informacijah v lasti projektnih partnerjev in bodo dopolnjeni z drugimi informacijami v javni domeni. Kjer so najnovejše geološke informacije na spletnih straneh tretjih oseb, se bodo oblikovani dogovori za storitev spletnega kartiranja za zagotavljanje teh podatkov na portalu EMODnet-geologija.

Specifični cilji:

  • pripraviti in zagotoviti dostop do informacij, potrebnih za izdelavo zemljevidov podlage morskega dna v merilu 1: 250.000 (izboljšanje sedanje resolucije razredov in podatkov, kjer je to mogoče), o stopnji akumulacije in / ali sedimentacije na morskem dnu; o geoloških mejah in napakah; o geoloških dogodkih in verjetnosti pojavljanja teh dogodkov in o pojavih mineralov. Za obalo bodo na voljo podatki o hitrosti sedimentacije in erozije ter obalni tipologiji. Za dostop do podatkov partnerjev se bodo uporabili standardi, razviti v projektu Geo-Seas. Podatkovni izdelki (zemljevidi) bodo uporabljali standarde, razvite v projektu ur-EMODnet-geologija.
  • Zbrati in uskladiti je potrebno vse razpoložljive informacije o morskem dnu v merilu 1 : 250 000.
  • Zagotoviti podatke o podlagi morskega dna in vse razpoložljive informacije o stopnji akumulacije in sedimentacije na morskem dnu.
  • zbrati in uskladiti vse razpoložljive geološke informacije o morskem dnu (kamninska podlaga in kvartarni sedimenti) v merilu 1: 250.000, za razvrstitev obalnega vedenja in tipologije vsake države zastopane v projektnem partnerstvu. Uporabil se bo sistem za razvrščanje obalnih tipov, območja erozije in sedimentacije v obalnem območju vsake sodelujoče države, le ta bo prikazan na zemljevidu.
  • Identificirati in popisati lokacije vseh pomembnih geoloških dogodkov ter zagotoviti informacije o verjetnosti pojavljanja, kjer bo to mogoče. Informacije bodo vključevale območja podmorskih plazov, potresov in vulkanskih centrov, ki se nahajajo na podmorskih področjih.
  • Identificirati in popisati območja mineralnih surovin (vključno z agregati, nafto, plinom in kovinskimi mineralnimi surovinami) v vsaki od sodelujočih držav, ki temeljijo na informacijah, ki so na voljo projektnim partnerjem, vključno z javno razpoložljivimi informacijami (objavljenih znanstvenih člankov, itd), za zagon storitve spletnega kartiranja z nosilci podatkov o mineralnih surovinah.