LEGEND

Naslov Demonstracijski primeri izkoriščanja nizkotemperaturne geotermalne energije za energetsko učinkovite stavbe na Jadranskem območju
Povezava na spletno stran projekta LEGEND
Program Jadranski čezmejni program IPA 2007 – 2013, Evropsko teritorialno sodelovanje
Trajanje projekta 11/2012 – 12/2014
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Joerg Prestor, Simona Pestotnik, Barbara Simić

VSEBINA:

Projekt LEGEND ( ang. Low Enthalpy Geothermal Energy Demonstration cases for Energy Efficient building in Adriatic area ali v prevodu Ponazoritveni primeri uporabe nizkotemperaturne geotermalne energije za energetsko učinkovite stavbe na Jadranskem območju), je evropski projekt, ki ga sofinancira Jadranski čezmejni program IPA  in kapitalizira  [1] rezultate projektov GEO.POWER, VIGOR in SEAR. Vodilni partner projekta je Provinca Ferrara (Italija), ki ima več kot 30-letne izkušnje na področju investicij v geotermalno energijo, izkoriščanja geotermalne energije ter osveščanja državljanov o tej vrsti energije.

Splošni cilj projekta je, da se tudi na Jadranskem območju spodbudi uporaba nizkotemperaturne plitve geotermalne energije ter vseh njenih prednosti in ugodnosti v energetsko učinkovitih zasnovah ogrevanja in hlajenja stavb. V ta namen bodo v okviru projekta izvedeni:

  • ponazoritveni primeri desetih investicij za vgradnjo geotermalnih toplotnih črpalk (GTČ) v javnih stavbah v Italiji, na Hrvaškem, v Albaniji, Črni Gori ter Bosni in Hercegovini,
  • pred-investicijski načrti z analizami prednosti, slabosti, priložnosti in ovir (SWOT) ter analizami življenjskega kroga (LCA) kot strokovno podlago javnim upravam, da bodo lahko izbirale tiste tehnologije geotermalnih toplotnih črpalk, ki so v danih razmerah najbolj učinkovite in okolju prijazne,
  • tematske delavnice za izmenjavo znanja med glavnimi javnimi in zasebnimi deležniki s pomočjo zanimivejših primerov dobre prakse v Evropi, tako za stanovanjske, javne in tudi industrijske stavbe,
  • tehnični seminarji za širjenje strokovnega znanja in izkušenj energetskih svetovalcev in izvedencev iz javnih in zasebnih organizacij,
  • politični in tehnični memorandum ter smernice, kako uskladiti normativne okvirje, izboljšati poznavanje dobrobiti geotermalnih toplotnih črpalk ter pospešiti naložbe v geotermalno energijo v javnem in zasebnem sektorju.

[1] Kapitalizacija je proces optimiziranja rezultatov, ki so bili doseženi na določenem področju regionalne politike s pomočjo zbiranja, analize, razširjanja in prenosa dobrih praks.