Minerals4EU

Naslov Inteligentna mreža mineralnih surovin za Evropo
Povezava na spletno stran projekta Minerals4EU
Program Sedmi okvirni program
Trajanje projekta 09/2013 – 08/2015
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Duška Rokavec, Jasna Šinigoj, Barbara Simić

VSEBINA:

Projekt Minerals4EU je zasnovan za izpolnjevanje priporočil Pobude za surovine, v okviru katere bo razvil EU Mineral Inteligence mrežno strukturo s spletnim portalom, evropskim letopisom o mineralnih surovinah in študije predvidevanja.

Mreža bo zagotavljala podatke, informacije in znanja o mineralnih surovinah v Evropi, ki temelji na sprejetem poslovnem modelu, kar bistveno prispeva k Evropskemu partnerstvu za inovacije na področju surovin (EIP RM), katerega Svet za konkurenčnost pojmuje kot ključ za uspešno izvajanje glavnih politik EU 2020.

Projekt Minerals4EU bo najprej vzpostavil EU Mineral Inteligence mrežno strukturo, ki bo obsegla evropske ponudnike podatkov o mineralnih surovinah in interesne skupine, in jo preoblikoval v trajnostno operativno storitev. Minerals4EU bo torej prispeval k in podprl odločanje o strategijah in prilagoditvenih politikah Komisije, kakor tudi podprl zanesljivost oskrbe EU virov in surovin, z razvojem mrežne strukture s podatki o mineralnih surovinah in izdelkih, ki temeljijo na avtoritativnih virih informacij.

Projekt Minerals4EU je osnovan na strukturi, združljivi z INSPIRE, katera omogoča evropskim geološkim zavodom in drugim partnerjem izmenjavo informacij in znanja, in pomaga pridobiti interesnim skupinam najti, pogledati in pridobiti standardizirane in usklajene geološke in druge povezane podatke.

Cilj projekta Minerals4EU je povezovanje najboljšega razpoložljivega strokovnega znanja o mineralnih surovinah in informacij, ki temeljijo na bazi znanja povezanih geoloških zavodov in drugih pomembnih interesnih skupin, v podporo javnemu oblikovanju politike, industriji, družbi, komunikaciji in izobraževalnim namenom na evropski in mednarodni ravni.

Konzorcij Minerals4EU ima znanje in sredstva za oblikovanje vodilne evropske informacije mrežne strukture, ki bo zagotovila orodja in znanja za povečanje učinkovitosti rabe virov, varnost oskrbe z mineralnimi surovinami in podpirala trajnostni razvoj mineralov za Evropo.