Start_It_Up

Naslov Najsodobnejše tehnologije za upravljanje s tveganji pred naravnimi nesrečami: izvedba in preizkus uporabnosti v praksi in procesu odločanja
Povezava na spletno stran projekta Start_It_Up
Program Program sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Program Evropskega teritorialnega sodelovanja Območje Alp 2007-2013
Trajanje projekta 9/2013 – 11/2014
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Mitja Janža, Urša Šolc

Potreba po enotnih standardih na področju inženiringa naravnih nevarnosti in upravljanja z ogroženostjo je vsak dan močnejša. V zadnjem času se je razvilo nekaj tovrstnih iniciativ na državnih ravneh, vendar pa le te niso celovite, prav tako nobena ne deluje na čezmejni ali mednarodni ravni.

V okviru projekta “START_it_up” konzorcij 8 partnerjev iz 5 držav (Avstrija, Italija, Francija, Slovenija in Švica), ob tesnem sodelovanju s opazovalci iz 14 institucij, utira pot k oblikovanju transnacionalne iniciative za standardizacijo na območju Alp in vzpostavitvi skupnega nabora znanja in tehnologij, ki bodo prosto dostopne strokovni javnosti. Geološki zavod Slovenije je edini slovenski partner v projektu, ki projektne aktivnosti izvaja v sodelovanju z vodnogospodarskim podjetjem Hidrotehnik d.d. in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Namen projekta START_it_up je mednarodno poenotenje procesov na področju obvladovanja tveganj, zaradi naravnih nevarnosti, povezanih s poplavami, padajočim kamenjem, drobirskimi tokovi ter snežnimi in zemeljskimi plazovi. V okviru projekta se nadgrajujejo rezultati različnih, že zaključenih projektov na območju Alp in oblikujejo splošno sprejemljiva pravila na področjih tehnologije in odločevalskih politik. Proces poenotenja temelji na zbiranju in dopolnitvi obstoječih priporočil, predstandardov ter dobrih praks, ki bodo po kritični oceni strokovnjakov ter testiranju njihove uporabnosti predstavljeni v končni obliki priporočenih norm in standardov.

Tematska področja

Projektni partnerji so osredotočeni na pripravo skupnega pregleda stanja na naslednjih tematskih področjih nevarnosti in ogroženosti:

  • izdelava kart nevarnosti in vključevanje v načrtovanje regionalnega razvoja,
  • tehnologije in inženirski pristopi na področju naravnih nevarnosti,
  • strokovna podpora pri odločanju,
  • uspešno vodenje pri upravljanju z ogroženostjo.