Podzemne vode - Hidrogeologija

Dejavnosti oddelka Podzemne vode - Hidrogeologija so usmerjene v analizo podzemnega dela vodnega kroga, predvsem v proučevanje vpliva hidrogeoloških lastnosti kamnin ter naravnih in antropogenih procesov na količinsko in kakovostno stanje podzemne vode v Sloveniji in tudi čezmejno. V okviru lokalnih, nacionalnih in evropskih temeljnih in aplikativnih raziskav načrtujemo optimalni zajem pitne, mineralne, termalne in tehnološke vode ter vode za namakanje, pa tudi pridobivanje geotermalne energije s toplotnimi črpalkami ali termalne vode. Naše raziskave so usmerjene v razvoj ter izboljšanje metodologij za izvedbo sledilnih in črpalnih preizkusov, karotažnih meritev, kemijskih in izotopskih analiz vode ter uporabo matematičnih modelov, ki služijo za učinkovitejše odkrivanje, upravljanje in načrtovanje trajnostne rabe ter zaščite podzemnih vodnih virov. Z inženirsko-hidrogeološkimi raziskavami sodelujemo tudi pri graditvi objektov in infrastrukture ter iskanju vzrokov za nekatere naravno pogojene nesreče.

Vodja: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Spoznaj ekipo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.