J1-2479

Naslov Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov
Vodja projekta 38099 - dr. Manja Žebre
Projektna skupina 38099 - dr. Manja Žebre
29607 - dr. Jure Atanackov
16309 - dr. Miloš Bavec
26454 - dr. Matjaž Depolli
32050 - dr. Petra Jamšek Rupnik
28457 - dr. Jernej Jež
28366 - dr. Gregor Kosec
27941 - dr. Uroš Stepišnik
38184 - dr. Eva Mencin Gale
33362 - dr. Petra Gostinčar
34379 - dr. Kristina Ivančič
57881 - dr. Roguer Edmundo Placencia Gomez
Trajanje projekta 1. 9. 2020 - 31. 8. 2024
Financiranje Projekt je v celoti financiran s strani Javne agencijea za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).
Ključne besede ledeniki, podnebne spremembe, numerično modeliranje, Alpe, Dinaridi, zadnja ledena doba

Vsebinski opis projekta:

Nekdanji gorski ledeniki so pomemben analog za razumevanje sodobnih gorskih ledenikov in njihovih prihodnjih interakcij s podnebjem. Nekdaj poledenela gorska območja so vse bolj prepoznana kot zelo pomembni arhivi za proučevanje podnebnih sprememb v kvartarju. Evropske Alpe so ena izmed regij, kjer so geološki zapisi preteklih poledenitev obsežni in dobro raziskani. To pa ne velja za jugovzhodni del Alp in sosednje severne Dinaride, čeprav se pretekle poledenitve na tem območju proučujejo že od konca devetnajstega stoletja. Med geomorfološkimi kartami obsega nekdanjih ledenikov, ki so jih ustvarili različni avtorji, prihaja do velikih razhajanj. Poleg tega se te empirične rekonstrukcije ledenikov ne skladajo z numerično modeliranimi simulacijami, ki predvidevajo bistveno preobsežen ledeni pokrov čez območje celotnih jugovzhodnih Alp. V tem projektu bomo s kombinacijo terenskega pristopa in numeričnega modeliranja izboljšali razumevanje pretekle dinamike ledenikov v odvisnosti od podnebnih sprememb na stičišču Alp in Dinaridov. Podrobneje bomo proučevali prostorsko-časovne vzorce napredovanj in umikanj ledenikov med zadnjo ledeno dobo, vpliv različne geološke podlage na podledeniške razmere in dinamiko ledenikov ter pretekle podnebne razmere, ki so vplivale na napredovanje in umikanje ledenikov. Ta projekt bo prinesel nove ugotovitve o vplivu pleistocenskih in holocenskih ledenikov na oblikovanje pokrajine in o njihovem odzivu na pretekle podnebne spremembe.


Delovni paketi:

 • DP1: Rekonstrukcija ledenikov na podlagi empiričnih podatkov
 • DP2: Numerične simulacije ledenikov
 • DP3: Pretekle podnebne spremembe
 • DP4: Diseminacija in ozaveščanje javnosti

Partnerji v projektu:


Objave:

1.01 Izvirni znanstveni članek

 • GOSTINČAR, Petra, STEPIŠNIK, Uroš. Extent and spatial distribution of karst in Slovenia. Acta geographica Slovenica. 2023, vol. 63, no. 1, str. 111–129. ISSN 1581-6613. DOI: 10.3986/AGS.11679. [COBISS.SI-ID 171726595]

 • DEL GOBBO, Costanza, COLUCCI, Renato R., MONEGATO, Giovanni, ŽEBRE, Manja, GIORGI, Filippo. Atmosphere–cryosphere interactions during the last phase of the Last Glacial Maximum (21 ka) in the European Alps. Climate of the past. [Online ed.]. 2023, vol. 19, no. 9, str. 1805–1823. ISSN 1814-9332. DOI: 10.5194/cp-19-1805-2023. [COBISS.SI-ID 164827139]

 • JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, ZAJC, Marjana, PREUSSER, Frank, MONEGATO, Giovanni. Deciphering the deformation mechanism in Quaternary deposits along the Idrija Fault in the formerly glaciated Soča Valley, southeast European Alps. Engineering geology. 2022, vol. 297, 25 str. ISSN 0013-7952. DOI: 10.1016/j.enggeo.2021.106515. [COBISS.SI-ID 93313539]

 • ŽEBRE, Manja, SARIKAYA, Mehmet Akif, STEPIŠNIK, Uroš, COLUCCI, Renato R., YILDIRIM, Cengiz, ÇINER, Attila, CANDAŞ, Adem, VLAHOVIĆ, Igor, TOMLJENOVIĆ, Bruno, MATOŠ, Bojan, WILCKEN, Klaus M. An early glacial maximum during the last glacial cycle on the northern Velebit Mt. (Croatia). Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, ISSN 0169-555X. 2021, vol. 392, str. 1-22, doi: 10.1016/j.geomorph.2021.107918. [COBISS.SI-ID 76449027]

 • JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, MONEGATO, Giovanni. Late Quaternary evolution of the sedimentary environment in Modrejce near Most na Soči (Soča Valley, Julian Alps) = Poznokvartarni razvoj sedimentacijskega okolja v Modrejcah pri Mostu na Soči (Posočje, Julijske Alpe). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2020, vol. 63, no. 2, str. 295-309, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2020.022. [COBISS.SI-ID 41477891]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 • ŽEBRE, Manja, JAMŠEK RUPNIK, Petra, JEŽ, Jernej, MONEGATO, Giovanni, STEPIŠNIK, Uroš. Quaternary glaciations of the Alps-Dinarides junction. V: KORBAR, Tvrtko (ur.), KOVAČIĆ, Marijan (ur.), VLAHOVIĆ, Igor (ur.). 36th International Meeting of Sedimentology June 12–16, 2023, Dubrovnik, Croatia : field trip guidebook : sedimentary cover of the Adria and its surroundings : from aborted rifting in the central Adriatic to the post-collisional deposition in the Dinarides, the Southern Alps, and the Pannonian basin. Str. 105-127. ISBN 978-953-6907-80-9. [COBISS.SI-ID 168609539]

 • BAVEC, Aljaž, DEPOLLI, Matjaž. Alpine glacier simulation with linear climate models. V: VRČEK, Neven (ur.). 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) : May 23-27, 2022, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology - MIPRO, cop. 2022. Str. 245-250, ilustr. ISBN 978-953-233-103-5. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9803334, DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803326. [COBISS.SI-ID 114145539]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 • JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, ZAJC, Marjana, PREUSSER, Frank, MONEGATO, Giovanni. Earthquake, gravity, or glacier? Deciphering deformation mechanism in Quaternary deposits along Idrija Fault in formerly glaciated Soča Valley, southeastern Alps. V: XXI INQUA Congress : time for change : July 14th-20th 2023, Rome. [S. l.: ICLR. 2023, [1] str. https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/1047. [COBISS.SI-ID 162759171]

 • ŽEBRE, Manja, GOSTINČAR, Petra, JAMŠEK RUPNIK, Petra, MENCIN GALE, Eva, JEŽ, Jernej, STEPIŠNIK, Uroš, ATANACKOV, Jure, BAVEC, Miloš. Quaternary glacial GIS database of the South-Eastern European Alps and Northern Dinaric Mountains. V: XXI INQUA Congress : time for change : July 14th-20th 2023, Rome. [S. l.: ICLR. 2023, [1] str. https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/1901. [COBISS.SI-ID 162766339]

 • ŽEBRE, Manja, MENCIN GALE, Eva, GOSTINČAR, Petra, MONEGATO, Giovanni, ANDRIČ, Maja, IVANČIČ, Kristina, JEŽ, Jernej, JAMŠEK RUPNIK, Petra, BAVEC, Miloš. Sedimentološka in kronološka opredelitev ledeniških sedimentov Bohinjskega ledenika na nasipu Obla gorica, Radovljica. V: ANDRIČ, Maja (ur.), CAF, Nina (ur.). Znanstveno srečanje Dolgoročne spremembe okolja 2023 : Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, 16. in 17. maj 2023 : program, povzetki. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2023. Str. 7. https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/povzetki_DSO_2023_1.pdf. [COBISS.SI-ID 152821507]

 • GOSTINČAR, Petra, ŽEBRE, Manja, JAMŠEK RUPNIK, Petra, MENCIN GALE, Eva, JEŽ, Jernej, STEPIŠNIK, Uroš, ATANACKOV, Jure, BAVEC, Miloš. Towards a comprehensive overview of glaciation at the Alps-Dinarides junction: compilation of a GIS database and creation of a web map viewer. V: Geomorphology and global change : 10th IAG International conference on geomorphology : Coimbra, 12-16 September 2022. [S. l.: s. n.], 2022. DOI: 10.5194/icg2022-227. [COBISS.SI-ID 130567171]

 • JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, ZAJC, Marjana, PREUSSER, Frank, MONEGATO, Giovanni. Poznokvartarni sedimentarni razvoj in paleopotresni zapisi v Modrejcah pri Mostu na Soči (Julijske Alpe). V: ANDRIČ, Maja (ur.), CAF, Nina (ur.). Program, povzetki : znanstveno srečanje Dolgoročne spremembe okolja 2021. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. 2021, str. 5. https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/dso_2021_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 66117123]

 • JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, ZAJC, Marjana, PREUSSER, Frank, MONEGATO, Giovanni. Late Quaternary sedimentary evolution and deformations of deposits near Most na Soči (Julian Alps). V: JAMŠEK RUPNIK, Petra (ur.), NOVAK, Ana (ur.). 6th Regional Scientific Meeting on Quaternary Geology : Seas, Lakes and Rivers : 27-29 September 2021, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. Online ed. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije. 2021, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 88700419]

 • ŽEBRE, Manja, SARIKAYA, Mehmet Akif, STEPIŠNIK, Uroš, ÇINER, Attila, YILDIRIM, Cengiz. New 36Cl glacial chronology of the northern Dinaric Mountains (Slovenia). V: JAMŠEK RUPNIK, Petra (ur.), NOVAK, Ana (ur.). 6th Regional Scientific Meeting on Quaternary Geology : Seas, Lakes and Rivers : 27-29 September 2021, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. Online ed. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije. 2021, str. 99-100. [COBISS.SI-ID 88700931]

Prosto dostopni podatki: