Vzorčenje vode iz lizimetrov na kmetiji Zatler


Datum: torek, 18. avgust 2020

Lokacija: Kmetija Zatler

V aprilu 2020 smo na kmetiji Zatler vzpostavili mrežo lizimetrov na demonstracijskih kmetijskih površinah. V avgustu 2020 je bilo izvedeno prvo vzorčenje vode ter merjenje količin izcedne vode iz površja. Vzorci vode so bili poslani naprej za kemijske analize.

Kmetijsko gospodarstvo Zatler predstavlja dober primer kmetije, ki je izrazito usmerjena v pridelavo zelenjave, ki se poleg zunanjih površin prideluje tudi v rastlinjakih. Kmetijske površine kmetije Zatler se nahajajo neposredno v napajalnem območju vodarne Kleče, ki predstavlja najpomembnejši vodni vir za oskrbo mesta Ljubljana. Na območju kmetije se tako nahaja ožje vodovarstveno območje medzrnskega vodonosnika Ljubljanskega polja.