01  2809  752

Predstavitev

Klemen Teran

Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

geokemija, urbani sedimenti, prašni delci, mineralne surovine, rudarski odpadki

Izobrazba

2014: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani. Naslov: Interpretacija rezultatov raziskovalnega vrtanja na Zn-Pb-Ag-Cu rudišču Višnjica, Rudno polje Brskovo, Črna Gora.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

TERAN, Klemen, ŽIBRET, Gorazd, FANETTI, Mattia. Impact of urbanization and steel mill emissions on elemental composition of street dust and corresponding particle characterization. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. 15 February 2020, vol. 384, 11 str., doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.120963. [COBISS.SI-ID 2935893]


Celotna bibliografija


Zanimive povezave