031  638  427
 
01  2809  771

Predstavitev

dr. Klemen Teran

Vodja organizacijske enote Regionalna geologija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

kritične mineralne surovine (CRM), rudarski odpadki, geokemija, urbani sedimenti

Izobrazba

2020: Doktor znanosti. Univerza v Novi Gorici. Naslov: Household and road dust as indicators of airborne particulate matter elemental composition

2014: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani. Naslov: Interpretacija rezultatov raziskovalnega vrtanja na Zn-Pb-Ag-Cu rudišču Višnjica, Rudno polje Brskovo, Črna Gora.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

FIDANCHEVSKI, Emilija, ŠTER, Katarina, MRAK, Maruša, KLJAJEVIĆ, Ljiljana, ŽIBRET, Gorazd, TERAN, Klemen, POLETANOVIC, Bojan, FIDANCHEVSKA, Monika, DOLENEC, Sabina, MERTA, Ildikó. The valorisation of selected quarry and mine waste for sustainable cement production within the concept of circular economy. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 11, str. 1-16, ilustr. ISSN 2071-1050. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15140&lang=slv, DOI: 10.3390/su14116833. [COBISS.SI-ID 110371843]

ŽIBRET, Gorazd, TERAN, Klemen, ŽIBRET, Lea, ŠTER, Katarina, DOLENEC, Sabina. Building of the Al-Containing secondary raw materials registry for the production of low CO2 mineral binders in South-Eastern European region. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 3, str. 1-22, ilustr. ISSN 2071-1050. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15141&lang=slv, DOI: 10.3390/su13031535. [COBISS.SI-ID 49633539]

TERAN, Klemen, ŽIBRET, Gorazd, FANETTI, Mattia. Impact of urbanization and steel mill emissions on elemental composition of street dust and corresponding particle characterization. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. 15 February 2020, vol. 384, 11 str., doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.120963. [COBISS.SI-ID 2935893]


Celotna bibliografija


Zanimive povezave