Geološko pogojene nevarnosti 

 
image

Osnovni namen

Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.

Geološko pogojene nevarnosti

Med geološkimi nevarnostmi so v Sloveniji najpogostejše potresi, pobočni premiki (plazovi, drobirski tokovi, skalni podori), različne spremembe površja zaradi nabrekanja, posedanja ali udorov tal, onesnaženja tal in podtalnice ter poplave. Z analizo geoloških podatkov, ki jih sistematično zbira in hrani GeoZS, lahko definiramo območja, kjer se geološke nevarnosti lahko pojavijo in definiramo verjetnost za njihovo pojavljanje.

 

GeoZS izdeluje opozorilne karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov za posamezne občine ali druga interesna območja in sodeluje pri razvijanju informacijskih sistemov za opozarjanje prebivalstva na geološko pogojene nevarnosti. Poleg tega pripravljamo različne elaborate o geološki sestavi in stabilnosti tal, ki služijo kot strokovne podlage za načrtovanje umeščanja zahtevnih in manj zahtevnih objektov v prostor.

  Spoznaj ekipo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.