6. Slovenski geološki kongres

"Vedeti (ne)vidno –
vloga geologije v naši družbi"

3. - 5. oktober 2022, rogaška slatina - Slovenija

o kongresu

Vedeti (ne)vidno – vloga geologije v naši družbi

Slovenski geološki kongres je dogodek, ki vsaka štiri leta združi geologe, ki delujejo na različnih področjih geologije, od znanstveno raziskovalnega do aplikativnega dela.

Za lokacijo 6. slovenskega geološkega kongresa smo izbrali Rogaško Slatino, saj je razvoj kraja neposredno povezan z geologijo. Zaradi geoloških struktur in procesov, ki smo jim priča na tem območju, imamo tu izvire mineralne vode, ki jih  v terapevtske in preventivne namene ljudje pijejo že več kot štiri stoletja. 

ne prezri

kongresni dogodki

dan geologije

Dan geologije bo tretjič izveden kot eden od obkongresnih dogodkov 6. slovenskega geološkega kongresa. Tokrat bomo dogodek izvedli v sodelovanju s Kozjanskim parkom, kjer bomo z vsebinami še dodatno obogatili že pripravljene geološke tamatike naravoslovnih dni. Delavnice bodo vodili raziskovalci inštitucij, ki zaposlujejo geologe in se ukvarjajo z različnimi področji geologije. Organizator delavnic je Skupina za promocijo geološke znanosti Slovenskega geološkega društva v sodelovanju s Kozjanskim parkom.

okrogla miza

V ponedeljek, 3. 10. 2022 bo od 11.00 do 12.15 v okviru kongresa potekala okrogla miza “VEDETI (NE)VIDNO – VLOGA GEOLOGIJE V NAŠI DRUŽBI”. Njen cilj je opozoriti na aktualne izzive družbe, kot so podnebne spremembe, varnostni konflikti, samooskrba, odpornost, zeleni prehod, krožno gospodarstvo, geo-bio-diverzita, aktiven snovni krog (z energijo, vodo, hrano, migracijami) in pokazati vizijo, kako lahko geologi pripomorejo k rešitvi trenutne krize. Razpravljalci pod vodenjem ga. Renate Dacinger se bodo osredotočili na vode, hrano, raznolikost narave, ekstremne dogodke, surovine, energijo in našo družbo: mag. Joerg Prestor, GeoZS; doc. Matjaž Glavan, UL BF; Ervin Vivoda, MOP; Simona Kaligarič, ZRSVN; izr. prof. dr. Maja Turnšek, UM FT; dr. Tina Benda, EIT RawMaterials.

mednarodni dan geopestrosti

6. oktobra 2022 bo prvo praznovanje mednarodnega dne geopestrosti, ki ga je razglasila Generalna skupščina Unesca 16. 11.20221 v Parizu. Dan geopestrosti je priložnost za ozaveščanje javnosti o pomenu geološke raznovrstnosti pri razumevanju in upravljanju geološke naravne dediščine. V Sloveniji poleg pestre mineralne sestave kamnin, kamor sodijo tudi pomembna nahajališča mineralnih surovin in premogov, k raznovrstnosti kamnin prispevajo številni fosilni ostanki rastlin in živali.

foto natečaj

V času trajanja strokovnih dogodkov 6. slovenskega geološkega kongresa in 5. konference IAH CEG bomo obeleževali 1. mednarodni dan geopestrosti, zato je v sklop ob-kongresnih dogodkov uvrščena tudi razstava fotografij z naslovom »Geopestrost pred domačim pragom«. Vabimo vas, da s posredovanjem fotografije iz lastnega arhiva sodelujete na foto natečaju. Najboljše tri fotografije bodo nagrajene.

lokacija dogodka

GRAND HOTEL SAVA SUPERIOR ZDRAVILIŠKI TRG 6 3250 ROGAŠKA SLATINA

sponzorji in razstavljalci

generalni sponzorji

zlati sponzor

razstavljavci

sponzorji

gostitelj 6. slovenskega geološkega kongresa