Bilten "Mineralne surovine" 

 

 

Že več let se je kazala potreba po celoviti informaciji o stanju in dogodkih na področju oskrbe z mineralnimi surovinami v Republiki Sloveniji. Predstavitev stanja je lahko od statističnega pregleda do strokovne revije. V državah s precej večjo proizvodnjo imajo tovrstne publikacije že daljšo tradicijo. Vsebine so prilagojene potrebam posamezne države oziroma porabnikom informacij.

Bilten je zasnovan kot knjiga, ki sestoji iz dveh delov in priloge. Prvi del vsebuje podatke, ki jih zajema in obdeluje državna uprava, drugi del pa vsebuje letna poročila o delu posameznih institucij na področju mineralnih surovin v Sloveniji. Priloga je zamišljena kot tematski del, ki vsebuje izbor prispevkov o trenutno zanimivi tematiki s področja mineralnih surovin.