Geologija 

 

Geologija (ISSN 0016-7789) je znanstvena publikacija, v kateri so, v skladu z njenim naslovom, objavljeni znanstveni in strokovni članki z različnih področij geologije in sorodnih ved.

Prva številka Geologije je izšla leta 1953. Revija je do sedaj izhajala enkrat letno, od leta 2000 dalje pa izhajata po dve številki na leto v nakladi 600 izvodov.

Za boljši pregled nad članki je kot priloga 41. knjigi izšlo kazalo člankov od 1. do 40. knjige.

Vse članke, ki so bili kdaj objavljeni v Geologiji je mogoče najti v okviru bibliografskega in kataložnega sistema COBISS.