Geologija 

 

Geologija je osrednja slovenska geološka znanstvena revija. Izhaja od leta 1953 in ima mednarodni uredniški odbor. V njej objavljajo domači in tuji raziskovalci. Prispevki obravnavajo tematiko regionalne geologije, stratigrafije, paleontologije, sedimentologije, petrologije, mineralogije, mineralnih surovin, geofizike, hidrogeologije, varstva okolja in geokemije, geohazarda, seizmologije ter geoinformacijskih in drugih geoznanosti.

Geologija izhaja dvakrat letno in ima odprt dostop do vsebin člankov. Dostopna je na povezavi https://www.geologija-revija.si/