Geo-novice so elektronske novice Geološkega zavoda Slovenije. Namenjene so seznanjanju naših partnerjev na državni in lokalnih ravneh, poslovnih sodelavcev in strokovne javnosti z našimi domačimi in mednarodnimi aktivnostmi. Izhajajo štirikrat letno.

Naročite se na Geo-novice