Vrstični elektronski mikroskop z energijskim spektrometrom (SEM/EDS)

V začetku leta 2008 smo na Geološkem zavodu Slovenije pridobili novo analizno napravo, ki omogoča proučevanje oblike površine ter kvalitativno in semi-kvantitativno kemično mikroanalizo materialov. To je vrstični elektronski mikroskop (SEM) z energijsko disperzijskim spektrometrom rentgenskih žarkov (EDS).

Zgradba in princip delovanja SEM/EDS:

SEM/EDS je sestavljen iz vakuumske komore z vzorcem, stolpa z izvorom elektronov, elektromagnetnimi lečami in odklonskimi tuljavami ter detektorjev signalov (SE, BSE, EDS).

Pri interakciji izostrenega snopa elektronov, ki se premika po vzorcu, in atomov v vzorcu nastanejo različni signali, kot so sekundarni elektroni(SE), povratno sipani elektroni(BSE) in RTG-žarki, ki dajejo različne informacije o vzorcu:

  • SE dajejo sliko površine vzorca
  • BSE so odvisni od atomskega števila elementov v vzorcu in dajejo sliko relativne kemijske sestave vzorca.
  • RTG-žarki dajejo informacije o elementarni sestavi vzorca.

Aplikacije SEM/EDS na Geološkem zavodu Slovenije uporabljamo na različnih področjih geologije.


Paleontološke preiskave:

Nizko-vakuumskinačinomogoča nedestruktivno analizo vzorcev brez predhodne priprave.Prekristaljena foraminifera Ophthalmidium sp. iz baškega dolomita

Sedimentno-petrološke preiskave:

V visokem vakuumu lahko dosežemo dobro ločljivost in visoke povečave.Odtis framboidalnega pirita na zrnu kremena v oligocenski morski glini

Preiskave premogov:

V nizkem vakuumu lahko opazujemo vzorce z določeno vsebnostjo plinov in tekočin. Pri visokih povečavah se pokaže kosmičasta struktura v homogenem premogu, pomembna za razumevanje poroznosti premoga.

Kosmičasta struktura v homogenem drobnodetritnem lignitu

Mineraloške preiskave materialov:

V poliranih vzorcih lahko iz semi-kvantitativne elementne EDS analize natančno določimo mineralno sestavo materiala.

Olivin, rombični piroksen in osnova iz plagioklaza z EDS spektri v vzorcu hondritnega meteorita
Oktaedrični kristal pirita s prisekanimi oglišči med kristali zeolitov v tufu

Geokemične raziskave medijev okolja:

SEM/EDS dopolnjuje rezultate običajnih geokemičnih analiz s podatki o morfologiji, mineralogiji in izvoru faz težkih kovin v onesnaženih medijih okolja.

BSE slika in EDS porazdelitev posameznih elementov v vzorcu rečnega sedimenta
Trdni sferični delec (Cr, V, Fe)-oksida iz urbanega snežnega depozita, ki je nastal pri taljenju jekla in železa

Druge aplikacije:

Lesna struktura v ksilitu z detajlom obokane piknje
Notranji del keramike za žganje cinabaritne rude s HgS oprhom na površini

Več informacij:

  • Miloš Miler, tel.: +386(0)1 2809 767, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
  • dr. Polona Kralj, tel.: +386(0)1 2809 746, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.