J1-3024

Naslov Dešifriranje občutljivosti skalnih sten na podnebne spremembe in cikle zmrzovanja in odtaljevanja na območjih brez permafrosta
Vodja projekta 28456 - dr. Mateja Jemec Auflič
Projektna skupina 28456 - dr. Mateja Jemec Auflič
35426 - dr. Tina Peternel
53903 - dr. Ela Šegina
38099 - dr. Manja Žebre
28457 - dr. Jernej Jež
19124 - dr. Bogomir Celarc
04133 - dr. Polona Kralj
33141 - dr. Marjana Zajc
54717 - Miha Marinšek (MR)
08245 - dr. Matjaž Mikoš
35409 - dr. Nejc Bezak
10562 - dr. Boštjan Brank
26550 - dr. Jaka Dujc
39204 - dr. Marko Lavrenčič
53600 - Tamara Kuzmanič (MR)
54966 - Nina Kumer
27605 - dr. Milan Kobal
Trajanje projekta 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024
Financiranje Projekt je v celoti financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Ključne besede padajoče kamenje, skalni podori, podnebne spremembe, cikli zmrzovanja in odtaljevanja, monitoring, padavine, razširjanje razpok

Vsebinski opis projekta:

Naraščajoče temperature zraka in intenzivne padavine vplivajo na stabilnost pobočij ne samo v visokogorskih regijah, temveč tudi na nižjih območjih brez permafrosta. Na območjih permafrosta je pojavljanje padajočega kamenja in skalnih podorov kot posledice podnebnih sprememb teoretično in eksperimentalno zelo dobro raziskano. Nasprotno pa je vpliv podnebnih sprememb na pojavljanje skalnih podorov na območjih brez permafrosta zelo slabo raziskan. Poleg tega so številne skalne stene zaradi aktivnosti zmrzovanja in odtaljevanja zelo dovzetne za podore in padajoče kamenje, kar ogroža naselja in infrastrukturo. V projektu se osredotočamo na preučevanje vpliva podnebnih sprememb na cikle zmrzovanja in odtaljevanja kot dolgoročnih dejavnikov, ki vplivajo na pojav padajočega kamenja in skalne podore v regijah brez permafrosta. Vpeljali bomo pristop z različnimi metodami, ki bo vključeval eksperimentalne meritve na terenu ter opazovanje in spremljanje stanja kamnine. Ti podatki bodo osnova za numerično modeliranje in numerične simulacije z uporabo metode končnih elementov, s pomočjo katerih bomo določili temperaturne spremembe, ki se odvijajo v ciklih zmrzovanja in odtaljevanja. Rezultati projekta bodo osnova za razvoj metodologije za obvladovanje tveganja pred nastankom skalnih podorov in opredelitev ukrepov zmanjšanja nevarnosti in zgodnjega opozarjanja pred nastankom podorov. Ta projekt bo prinesel nova znanstvena spoznanja o učinkih podnebnih sprememb na območjih brez permafrosta, ki so redko predmet znanstvenih raziskav.


Delovni paketi:

  • DP1: Geološke, geomorfološke in geotehnične raziskave pilotnih območjih
  • DP2: Učinek podnebnih sprememb
  • DP3: Termo-mehanske numerične simulacije
  • DP4: Analize pojavljanja skalnih podorov in cikli zmrzovanja in odtaljevanja
  • DP5: Razširjanje rezultatov projekta
  • DP6: Vodenje projekta in poročila

Partnerji v projektu: