Seas, Lakes and Rivers

6th Regional Scientific Meeting on Quaternary Geology, Ljubljana, 27–29 September 2021

Urednici: Petra Jamšek Rupnik, Ana Novak

Cena: brezplačno

Zbornik znanstvenih prispevkov 6. regionalnega znanstvenega srečanja za kvartarno geologijo z naslovom Morja, jezera in reke, ki je 27. do 30. septembra potekalo v Ljubljani. Srečanje je bilo namenjeno raziskovalcem kvartarne geologije, geomorfologije, stratigrafije in sorodnih tematik. Na srečanju so udeleženci izmenjali izkušnje in izsledke raziskav v jadranski, alpski, dinarski in panonski regiji, pa tudi drugih regij.

ISBN 978-961-6498-73-9 (online)

PDF (14 MB)