Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (RI-SI-EPOS)


GeoZS je v okviru projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (RI-SI-EPOS)« vzpostavil raziskovalno infrastrukturo v naravi, ki vključuje:

  • raziskovalni laboratorij v nezasičeni coni – lizimeter, v katerem z določitvijo transportnih parametrov različnih onesnaževal raziskujemo zakonitosti procesov migracije onesnaževal v vodonosniku;
  • šest raziskovalnih laboratorijev za proučevanje dinamike plazenja in pogojev, ki vodijo do njihovega nastanka;
  • monitoring mrežo za spremljanje nitrata v podzemni vodi, s katero bomo dopolnili vedenje o kakovostnem stanju vodonosnikov;
  • monitoring mrežo za opazovanje temperaturnih razmer pod površjem, kar je osnova za razumevanje procesov prenosa in shranjevanja toplote v plitvih delih zemeljske skorje;
  • spletni portal eTeren.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Lizimeter Selniška dobrava


Opazovanje temperaturnih razmer pod površjem


Proučevanje dinamike plazenja – vrtanje na plazu Tevče