Geofizikalne meritve v vrtinah

Karotažne meritve

Avtorji: Simon Mozetič, Tomislav Matoz, Andrej Lapanje, Nina Rman.

2020

Cena: brezplačno

Geofizikalne meritve v vrtinah (PDF, 4 MB)

Geološki zavod Slovenije že desetletja izvaja geofizikalne meritve v vodnjakih in vrtinah. V brošuri Geofizikalne meritve v vrtinah – karotažne meritve predstavljamo zmožnosti naše najpomembnejše opreme, ki jo izkušena karotažna ekipa stalno dopolnjuje.

Z različnimi sondami in njihovo kombinacijo lahko zvezno in zelo natančno določimo geometrijo, odklon in azimut vrtine ter njeno prehodnost, stanje in lastnosti cevi in filtrov (iščemo sledove korozije in obarjanja mineralov, bakterijskih filmov, porušitve ali tujke v vrtini) in kakovost cementacije. S tem lahko ocenjujemo kvaliteto izvedenih vrtalnih del med in po izvedbi objekta, hkrati pa s sistematičnimi pregledi na nekaj let ocenjujemo potrebo po morebitni sanaciji objekta.

Že med vrtanjem ali pa po njem lahko zelo natančno in zvezno opišemo kamninsko sestavo po celotnem profilu vrtanja in določimo prepustne cone, skozi katere podzemna voda doteka ali izteka iz vrtine, izmerimo gladino podzemne vode, točko izločanja plina v vrtini (npr. CO2), temperaturni gradient, fizikalno-kemijske lastnosti vode ali odvzamemo intaktni vzorec na želeni globini.

Naša najbolj uporabljena in priljubljena oprema je videokamera, ki omogoča vizualni pregled in snemanje videoposnetka. V geotehniki pa se je v zadnjem času najbolj uveljavila uporaba optičnega in akustičnega pregledovalnika.

Vse sonde omogočajo opravljanje meritev do 1000 m globine in temperature približno do 60 °C.

Glede možnosti izvedbe meritev v vaših vodnjakih in vrtinah lahko pišete na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..