Vzorčenje vode iz lizimetrov na kmetiji Rančigaj


Datum: torek, 18. avgust 2020

Lokacija: Kmetija Rančigaj

V aprilu 2020 smo na kmetiji Rančigaj vzpostavili mrežo lizimetrov na demonstracijskih kmetijskih površinah. V avgustu 2020 je bilo izvedeno prvo vzorčenje vode ter merjenje količin izcednih vod iz površja. Vzorci vode so bili poslani naprej za kemijske analize.

Kmetijsko gospodarstvo Rančigaj Gomilsko predstavlja primer kmetijskega gospodarstva, katerega osnovna dejavnost je pridelava hmelja. Hmeljarske kmetijske površine se nahajajo v zgornjem delu Savinjske kotline, ki predstavlja medzrnski vodonosnik. Zaradi velike prepustnosti vodonosnika in gladine podzemne vode blizu površja je vodonosnik zelo ranljiv ter dovzeten za negativne vplive tudi s kmetijskih površin. Ker je v Sloveniji podobno občutljivih vodonosnikov precej, bodo dobre okoljske prakse, ki bodo demonstrirane na kmetiji Rančigaj, v prihodnosti lahko neposredno prenosljive tudi na ostale hmeljarske kmetije, tako v Savinjski dolini kot tudi na drugih območjih.