Vzpostavitev mreže lizimetrov na kmetiji Rančigaj


Datum: petek, 21. april 2020

Lokacija: Kmetija Rančigaj, Gomilsko

V okviru projekta EIP Vode smo v mesecu aprilu 2020 na kmetiji Rančigaj vzpostavili demonstracijske površine v sklopu hmeljišča na 7 testnih poljih, na katerih bo potekala različna praksa gnojenja.

Kmetijsko gospodarstvo Rančigaj Gomilsko predstavlja primer kmetijskega gospodarstva, katerega osnovna dejavnost je pridelava hmelja. Hmeljarske kmetijske površine se nahajajo v zgornjem delu Savinjske kotline, ki predstavlja medzrnski vodonosnik. Zaradi velike prepustnosti vodonosnika in gladine podzemne vode blizu površja je vodonosnik zelo ranljiv ter dovzeten za negativne vplive tudi s kmetijskih površin. Ker je v Sloveniji podobno občutljivih vodonosnikov precej, bodo dobre okoljske prakse, ki bodo demonstrirane na kmetiji Rančigaj, v prihodnosti lahko neposredno prenosljive tudi na ostale hmeljarske kmetije, tako v Savinjski dolini kot tudi na drugih območjih.