Vzpostavitev mreže lizimetrov na kmetiji Zatler


Datum: četrtek, 30. april 2020

Lokacija: Kmetija Zatler

V okviru projekta EIP Vode smo v mesecu aprilu pričeli z vzpostavitvijo demonstracijskih kmetijskih površin za prikaz kmetijskih praks z zmanjšanim negativnim vplivom na vode na kmetijskih gospodarstvih.

Na obdelovalnih površinah kmetije Zatler, smo vgradili mrežo lizimetrov. Raziskava b potekala na njihovih kmetijskih površinah z različnimi namakalnimi praksami, kjer bomo preučevali prenos snovi ter vplive na površinah, kjer bo izvedeno namakanje, ter na tistih, kjer namakanja ne bo.

Kmetijsko gospodarstvo Zatler predstavlja dober primer kmetije, ki je izrazito usmerjena v pridelavo zelenjave, ki se poleg zunanjih površin prideluje tudi v rastlinjakih. Kmetijske površine kmetije Zatler se nahajajo neposredno v napajalnem območju vodarne Kleče, ki predstavlja najpomembnejši vodni vir za oskrbo mesta Ljubljana. Na območju kmetije se tako nahaja ožje vodovarstveno območje medzrnskega vodonosnika Ljubljanskega polja.