01  2809  768

Predstavitev

Aleksandra Trenchovska

Samostojna strokovna sodelavka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

geodiverziteta, fizična geografija, GIS, mineralne surovine

Izobrazba

2016: magistrica geografije, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta. Naslov: Inventarizacija in vrednotenje geodiverzitete na območju Kratova, Makedonija.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

TRENCHOVSKA, Aleksandra. Geomatics and GIS based system for geodiversity inventory and evaluation applied in Kratovo. Geologica Macedonica, ISSN 0352-1206, 2020, vol. 34, no. 1, str. 51-66. [COBISS.SI-ID 21342979]

TRENCHOVSKA, Aleksandra, STOJILKOVIĆ, Borut. Geodiverziteta Narodnega parka Severni Velebit. V: STEPIŠNIK, Uroš (ur.), et al. Dinarski kras, Severni Velebit, (E-GeograFF, 11). 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2019, str. 108-124, zvd., fotogr. [COBISS.SI-ID 68924770] kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH točke: 10, št. avtorjev: 2

STEPIŠNIK, Uroš, TRENCHOVSKA, Aleksandra. A new quantitative model for comprehensive geodiversity evaluation : the Škocjan Caves regional park, Slovenia. Geoheritage, ISSN 1867-2485, Mar. 2018, vol. 10, issue 1, str. 39-48, ilustr, doi: 10.1007/s12371-017-0216-5. [COBISS.SI-ID 63468386]

STEPIŠNIK, Uroš, TRENCHOVSKA, Aleksandra. Predlog kvantitativnega modela vrednotenja geodiverzitete na primeru krasa Zgornje Pivke, Slovenija = A proposal of quantitative geodiversity evaluation model on the example of Upper Pivka karst, Slovenia. Dela, ISSN 0354-0596. 2016, [Št.] 46, str. 41-65, fotogr., zvd., doi: 10.4312/dela.46.2.41-65. [COBISS.SI-ID 63780962]


Celotna bibliografija